Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-10-12

World Cavity-Free Future Day firas den 14 oktober

- Medvetenheten om kariessjukdomens utbredning i världen och den påverkan som karies har både på hälsa, livskvalitet och ekonomi är troligen låg i Sverige, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.

The Alliance for a Cavity-Free Future, ACFF, arbetar med målet att varje barn som är fött 2026 och därefter ska vara kavitetsfri under sin livstid. Tillsammans kan vi bidra till att nå målet och därmed en bättre hälsa i världen.

– Vår roll som tandhygienister är att uppmärksamma vikten av att prioritera sin munhälsa, också av fler skäl än att slippa laga sina tänder. Vi behöver påminna om de råd som bidrar till en god munhälsa – de kan verka enkla och självklara men behöver ständigt påminnas om. Samtidigt behöver vi medverka till en ökad förståelse för behovet av hälsofrämjande munhälsoinsatser för de som är beroende av hjälp och stöd från andra.

Den 14 oktober uppmärksammas World Cavity Free Future Day i hela välden. Passa på att prata om hur vi kan nå en kariesfri framtid!

World Cavity-Free Future Day

 

 

 

Senaste nyheter

19 november 2020, 13:19

Nytt högkostnadsskydd utreds

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller...

19 november 2020, 11:12

Nytt ramverk för tandhygienistutbildning i Europa

EDHF började 2017 att utforma en modell för vad en tandhygienistutbildning behöver innehålla för...

15 november 2020, 22:18

Munhälsa och tandvård för placerade barn

Rapporten Munhälsa och tandvård för placerade barn, den första nationella svenska studie som...