Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-12-02

Tuggförmåga hos äldre

I studien Masticatory ability in older indiviuals: A qualitative interview study, har tolv äldre patienter djupintervjuats runt sin tuggförmåga.

Alla patienter kunde beskriva en gradvis försämring av sin tandhälsa under livet. De flesta hade inte reflekterat över hur detta påverkat deras tuggförmåga, utan ansåg att de kunde äta allt de ville. Vid frågan om de kunde tugga specifika livsmedel så svarade de däremot att de undvek flera typer av livsmedel som morötter och frukt.

Gemensamt för de patienter som upplevde att de hade problem med att tugga var att de förlorat flera tänder under en kort tidsperiod och därför inte haft samma möjlighet till att adaptera. Patienter som hade genomgått en protetisk rehabilitering var oftast var nöjda med sin behandling och upplevde att de fått bättre tuggförmåga. Det hade däremot inte lett till ändrade kostvanor.

Resultatet från studien pekar på att protetisk rehabilitering oftast kan hjälpa patienter med tuggförmågan, men att detta nödvändigtvis inte leder till förbättrade kostvanor. Forskning kring protetisk rehabilitering på äldre patienter kan därför kombineras med multidisciplinärt samarbete med bland annat dietister.
Per Elgestad Stjernfeldt, tandläkare på Folktandvården Stockholm, forskar om tandhälsa hos äldre personer.

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...