2020-02-05

Tandvården kompenseras inte för vårdmomsen

Privattandläkarna aktualiserar nu i ett pressmeddelande frågan om att tandvården inte nås av kompensation för vårdmomsen. Man är också kritisk till att regeringen ännu inte tillsatt den utredning som skulle se över alternativa lösningar för att kompensera berörda aktörer, även inom tandvården.

Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF, kommenterar:
– Vi är mycket besvikna på hanteringen av de konsekvenser som införandet av vårdmoms i juli 2019 medfört för privata vårdgivare i tandvården. De 210 miljoner som regeringen avsatte för att kompensera privata vårdgivare kommer inte tandvården tillgodo. Den utredning som utlovats för att hitta alternativa lösningar i de EU-rättsliga förutsättningarna har inte heller kommit igång. Det här är inte bra för de patienter som inte får tandvård på grund av att förutsättningarna att bedriva tandvård på konsultbasis försämrats. STHF anser, liksom Privattandläkarna, att det är mycket angeläget att utredningen snarast kommer igång så ett förslag som innebär att alla led i utförande av vård undantas från moms.

Senaste nyheter

22 februari 2020, 09:49

Gott om jobb för tandhygienister

I Arbetsförmedlingens senaste prognos konstaterar man att arbetsmarknaden för tandhygienister är...

20 februari 2020, 12:10

Fyra av tio slutar hjälpa barnen med tandborstningen för tidigt

En ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av Apoteket Hjärtat, visar att många föräldrar slutar...

05 februari 2020, 18:55

Dagens möte på TLV

Sveriges Tandhygienisters ordförande Yvonne Nyblom och styrelseledamot Marie Sand närvarade vid...