Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-06-29

STHF stödjer skuggstrategi om ANDTS

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre människor far illa.

Varför har STHF valt att stödja ANDTS skuggstategi? ANDTS skuggstrategi överlämnas till Socialdepartementet
- Tandhygienisten möter alla typer av människor med alla typer av problematik och tandvården är en naturlig arena för samtal om hälsa ur flera perspektiv, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.
- STHF kan naturligtvis inte i alla delar ha kunskaper om skuggstrategins effekter, men vi ser det som viktigt att medverka till att regeringen får ett gediget underlag i arbetet med att utforma en ny politisk strategi för hur samhället på olika sätt ska kunna agera.

Skuggstrategins övergripande mål utgår från visionen om ett samhälle där människor växer och utvecklas utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narko¬tika, dopning, tobak eller spel om pengar och formuleras som följande: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskad alkohol- och tobakskonsumtion och minskat spelande om pengar.

Skuggstrategin presenterades för Socialdepartementet den 12 juni. Den externa spridningen av skuggstrategin kommer att fortsätta under hösten då regeringens arbete börjar. Regeringens nya ANDTS-strategi ska vara klar i början av 2021.

ANDTS skuggstrategi överlämnas till Socialdepartementet

Bild: Håkan Leifman, huvudförfattare till "skuggan", lämnar över skuggstrategin till Magnus Jonsson från Socialdepartementet

Senaste nyheter

04 augusti 2020, 15:06

Debatten om ny tandläkarutbildning i Jönköping

Synen på en ny tandläkarutbildning i Jönköping debatteras i Tandläkartidningen.

15 juli 2020, 11:11

Så har världens tandhygienister påverkats av covid-19

International Federation of Dental Hygienists, IFDH, har genomfört den andra av tre enkäter bland...

30 juni 2020, 17:04

Sprid våra filmer "Tandhygienisten svarar"

Vi har gjort några korta filmer med svar på frågor som allmänheten kan ha i coronatider. Drandafi...