Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-01-03

Stärkt säkerhet vid komplementär och alternativ vård

Den så kallade KAM-utredningen har sedan 2017 kartlagt och lämnat förslag i frågor som rör ökat patientinflytande och patientsäkerhet i annan vård och behandling än den som bedrivs av den etablerade hälso- och sjukvården. STHF har nu fått ge sina synpunkter på ett delbetänkande samt på ett lagförslag om komplementär och alternativ vård och medicin.

Utredningen föreslår bland annat att bestämmelser om utövande av komplementär och alternativ vård samlas i en ny lag - lagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård. Man föreslår även att det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårds- personal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna.

STHF stödjer utredningens förslag om oberoende information både till allmänhet och hälso- och sjukvårdspersonal gällande komplementär och alternativ medicin (KAM) och komplementär alternativvård (KAV). STHF vill betona att det av informationen tydligt måste framgå vad som är hälso- och sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och vad som är KAM/KAV. STHF är enig med utredningen att det inte finns någon anledning till att ställa lägre krav på evidens för KAM/KAV än på andra metoder inom hälso- och sjukvård före en eventuell implementering.

Läs STHFs remissvar i sin helhet här

Delbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap, dialog SOU 2019:15

Slutbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning, SOU 2019:28

 

Senaste nyheter

30 juni 2020, 17:04

Sprid våra filmer "Tandhygienisten svarar"

Vi har gjort några korta filmer med svar på frågor som allmänheten kan ha i coronatider. Drandafi...

29 juni 2020, 11:14

STHF stödjer skuggstrategi om ANDTS

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därfö...

16 juni 2020, 09:22

Tandhygienist utlånad till IVA

Sofia Bertilsson jobbade fem veckor på IVA under den topp i insjuknade i covid-19 som man hade på...