Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-08-24

Ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet

Regeringen har beslutat om en ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet inom tandvård med anledning av Corona. Beslutet innebär att människor som inte kunnat gå till tandvården under pandemin hinner göra det utan högre kostnader.

– STHF ser positivt på att man gör det möjligt att starta om en påbörjadbehandlingsperiod som avbrutits på grund av att man inte kunnat besöka tandvården under våren och sommaren, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. Yvonne Nyblom

STHF menar dock att det föreligger en stor risk att tandvården kommer att ha svårt att ta emot alla de som önskar komma då vi ser att en vårdskuld uppstått. Man kan även förvänta att patientbehandlingar tar extra tid då förstärkta rutiner gällande hygien och väntrumskapacitet påverkats.

Folkhälsomyndigheten har inte heller släppt på restriktioner för 70 + och andra riskgrupper, framförallt resor till och från tandvårdsmottagningar kan utgöra ett hinder för att återuppta behandling. Dessa faktorer kan komma att betyda att tandvården får svårt att hantera de uppskjutna behandlingarna inom den nya ersättningsperioden.

– STHF hade föredragit ett mer flexibelt förslag men förstår behovet av en enhetlig automatiserad lösning, säger Yvonne Nyblom.

Senaste nyheter

19 november 2020, 13:19

Nytt högkostnadsskydd utreds

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller...

19 november 2020, 11:12

Nytt ramverk för tandhygienistutbildning i Europa

EDHF började 2017 att utforma en modell för vad en tandhygienistutbildning behöver innehålla för...

15 november 2020, 22:18

Munhälsa och tandvård för placerade barn

Rapporten Munhälsa och tandvård för placerade barn, den första nationella svenska studie som...