Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-11-15

Munhälsa och tandvård för placerade barn

Rapporten Munhälsa och tandvård för placerade barn, den första nationella svenska studie som gjorts, togs upp vid den digitala Riksstämman. Alfheidur Astvaldsdottir, Eva Agåker och Kristin Larsson från Socialstyrelsen presenterade resultaten.

Socialstyrelsen ser även ett behov av ökad kunskap hos socialtjänsten om placerade barns munhälsa. Sedan januari 2020, då lagen från 2017 om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet förtydligades med att även undersökning av munhälsa ska ingå, är det endast 13 procent av barnen som fått en sådan munhälsoundersökning gjord. 

 

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...