Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-12-03

Malmö universitet får inte starta tandhygienistutbildning

Malmö universitet har inte de förutsättningar som krävs för att ge tandhygienistexamen. Det säger Universitetskanslerämbetet, UKÄ, i ett beslut. Detta innebär att den pågående antagningen till programmet, som var planerat att starta till vårterminen, avbryts. En ny ansökan kommer att skickas in nästa år.

– Det är en stor besvikelse att Malmö inte kan starta det planerade Tandhygienistprogrammet i vår, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. Det behövs verkligen fler utbildningsplatser och självklart ska Malmö universitet ha ett program i framtiden. UKÄ:s beslut visar tydligt den problematik som många uppmärksammat och Malmö också arbetar för att åtgärda, nämligen bristen på forskarutbildade och annan lärarkompetens. Trots ambitionen att stärka kompetensen på utbildningen har man inte nått ända fram, men det är förhoppningsvis främst en tidsfråga då arbetet pågår för att möta de krav som ställs på utbildningen.

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...