Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-09-03

Krafttag mot tobaksindustrin önskas

"Skydda barn från tobaksindustrins påverkan" var titeln på det tvåtimmars digitala seminarium som Yrkesföreningar mot tobak höll den 1 september. Flera av talarna efterlyste lagregleringar för att försvåra för tobaksindustrin att nå barn och ungdomar med nya nikotinprodukter.

snus vit portion

Helen Stjerna, generalsekreterare Non Smoking Generation, inledde seminariet med att släppanågra fakta ur den Novus-undersökning de nyligen gjort bland ungdomar. Resultaten kommer att lanseras först under vecka 37, men en skrämmande slutsats Helen Stjerna släppte från undersökningen är att 1 av 3 elever i årskurs 2 på gymnasiet använder någon form av tobaksprodukt regelbundet. Det sociala grupptrycket nämns som en anledning till att man börjat. "Tobaksfri skoltid" är något som 8 av 10 ungdomar själva vill ha då de menar att det då skulle vara lättare att stå emot kompisar som bjuder.

Några av de krav som A Non Smoking Generation för fram är; uppgradera lagen om Tobaksfri skolgård till Tobaksfri skoltid, reglera samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedel som tobak samt nolltolerans mot tobaksreklam, smaksättning och gratis smakprover!

Bitte Jacobsson, Sjuksköterskor mot Tobak, inledde under rubriken "Möjligheter och svårigheter för skolhälsovården i det hälsoförebyggande" med att beskriva skolsköterskans roll i skolan med att förebygga ohälsa hos eleverna. Hon menar att de flesta skolsköterskor är engagerade i någon hälsofråga men alla är det inte i tobaksfrågan. Det beror ibland på att man är dåligt uppbackad av rektorerna, vilka ofta är ganska okunniga om tobak och tobakens skadeverkningar. Fortbildning och stöttning är vad skolhälsovården behöver för att kunna bli en viktig resurs i det tobaksförebyggande arbetet sa hon. Bitte Jacobsson menar att hon tror på "Tobaksfri skoltid" om beslutet blir starkt och fattas gemensamt.

Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot tobak, beskrev därefter tandvårdens uppdrag att träffa alla barn och ungdomar regelbundet, att varje individ riskbedöms och kallas individanpassat. Som exempel kallas barn till rökande föräldrar mer regelbundet till tandvården än vad andra barn gör. Lena Sjöberg menar att då tandvården har lång erfarenhet av förebyggande vård kan den ha en unik roll i det tobakspreventiva arbetet. Tre regioner i Sverige erbjuder sedan många år tobaksavvänjning till hälso- och sjukvårdstaxa. Lena Sjöberg hade därmed introducerat den del av seminariet som hade rubriken "Tandvårdens möjligheter att stärka folkhälsan".

Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF, samt i European Dental Hygienist Federation, EDHF, förde fram hur man inom både EDHF och STHF på olika sätt verkar för att minska både efterfrågan och tillgången på tobak. Bland medlemsländerna i EDHF ligger de nordiska länderna i framkant vad gäller tobaksprevention. Yvonne Nyblom tog upp att tandhygienisten i sin roll som hälsokommunikatör regelbundet möter och samtalar med alla barn och ungdomar. Tandhygienisten både kan och vill vara en nyckelperson i detta hälsoförebyggande arbete.
Marie Udén, ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet och Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund, som också talade under detta pass, höll med om att tandvårdsteamet borde användas mer för att minska tobaksbruket bland unga och kunna vara en viktig samarbetspart till skolan. Chaim Zlotnik tillade också att huvudmannaskapet för denna fråga borde ses över och att vi måste fortsätta forska om tobakens skadeverkningar.

Under seminariet talade även Ywonne Wiklund, Tobaksprevention/Tobaksfri Duo Region Västerbotten om barnkonventionen och tobak. Seminariet avslutades med passet "Snus, från brunt och ute- till vitt, fräscht och inne" där Johanna Reuterwing Smajic, Tandvård mot Tobak, leg. tandhygienist, samordnare Tobaksfri Duo Region Kalmar, och Suzanne Bengtsson från VISIR, redogjorde grundligt för de nya vita snusprodukterna som marknadsförs hårt mot ungdomar och kvinnor.

I det kommande numret av TandhygienistTidningen kan du läsa en intervju med Johanna Reuterwing Smajic och tobaksindustrins knep för att få bruket av nya nikotinprodukter att öka bland unga.

Lena Sjöberg avslutade med att påminna om utredningen "Översyn av vissa frågor på tobaksområdet" som pågår och senast den 31 mars 2021 ska lämna förslag till bland annat reglering av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt analysera behovet av reglering av tobaksfria nikotinprodukter. Utredningen rör produkter som idag finns i Sverige. Den omfattar också nya produkter som liknar tobak och som kan komma att finnas i framtiden.

 

 

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...