Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-04-09

För dig som är egenföretagare

Här hittar du som är egenföretagare samlad information från myndigheter med anledning av covid-19-krisen.

Staten har med anledning av corona-krisen tagit beslut om olika stödåtgärder för att underlätta för företag att komma igenom den här extraordinära situationen, så vi står redo att börja jobba för fullt när hjulen kan börja snurra som vanligt igen. Till exempel är karensdagen slopad, även för enskilda näringsidkare, och staten tar över arbetsgivares sjuklöneansvar. Företag kan få anstånd med betalning av skatt och Riksbanken har försett bankerna med 500 miljarder kronor för utlåning till företag med likviditetsproblem.

Företag med anställda i sin verksamhet kan teckna avtal om korttidsarbete. Den anställde förlorar då en försumbar del av sin lön och arbetsgivaren får en stor del av lönesumman betald av staten. Dessa åtgärder kommer inte att räcka för att möta alla behov och nya åtgärder är att vänta. På verksamt.se och på Tillväxtverkets hemsida finns mer att läsa.

 SRATs webbsida finns bra information om vad som gäller på arbetsplatsen, inklusive om sjuklön för egenföretagare. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Samlad information för företag hos Skatteverket:

Du som har AB ska kryssa i ruta 062, för begäran om sänkta arbetsgivaravgifter, på din arbetsgivardeklaration för mars. Har du redan gjort arbetsgivardeklarationen måste du göra en rättelse.

Du som har enskild firma följer anvisningarna under punkten "Går din verksamhet sämre än planerat", för sänkta egenavgifter.

Du som har AB kan också följa anvisningarna under punkten "Går din verksamhet sämre än planerat" för sänkt debiterad preliminärskatt och återbetalning av överskott från skattekontot.

 

Samlad information för företag hos Försäkringskassan:

På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller vid sjukdom:

Du som har AB:
Staten tar över sjuklönekostnaden ( = de första 14 dagarna av sjukskrivningen innan sjukpenningen träder in). Sjuklönekostnaden redovisas som vanligt i arbetsgivardeklarationen och utbetalningen sker till skattekontot. Du ansöker hos Försäkringskassan om ersättning för karensavdraget.

Du som har enskild firma:
Slopat karensavdrag oavsett hur många karensdagar du har i vanliga fall. Följ anvisningarna under fliken "Sjukpenning för dig med enskild firma".

Vi hoppas att du kan ha nytta av informationen på denna sida. Vi har inte varit med om något liknande tidigare och det är svårt för alla nu. Det bästa vi kan göra är att hålla oss uppdaterade och följa de rekommendationer som utfärdas.

Sveriges Tandhygienistförening

Kontakta Sveriges TandhygienistFöretagare här

Senaste nyheter

25 maj 2020, 11:16

Kurs i digitala registreringar och bettfysiologi

Arena Yrkeshögskola erbjuder en distanskurs kvällstid i bettfysiologi för tandhygienister och...

19 maj 2020, 09:49

Hjälp till att förbättra tandvårdsstödet

TLV beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och om...

11 maj 2020, 11:48

Internationell videokonferens om munhälsa och covid-19

Erfarenheter av covid-19 från hela världen, nya forskningsrön om covid-19 och munhälsa, aerosoler...