Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-03-26

"Folkhälsan i Sverige behöver tandvårdsföretagen"

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, representerar cirka 3600 tandhygienister anställda inom offentlig och privat tandvård samt egna företagare. I den rådande situationen är det mycket viktigt att de rekommendationer och beslut som tas av våra myndigheter inkluderar tandvården, både när det gäller praktiska riktlinjer men även att man beaktar långsiktiga konsekvenser för tandvårdsföretagen, munhälsan och därmed folkhälsan.

Pressmeddelande 26 mars 2020

Den situation som tandvården delar med hela hälso-och sjukvården, på grund av den rådande Corona-pandemin, innebär en stor press på all personal och tandvårdsföretag, privat som offentligt. Permitteringarna har redan startat och tandvårdens verksamheter ser sig tvungna att begränsa utbudet av behandlingar.

Tandvården tar sitt ansvar för att begränsa smittspridningen och för att upprätthålla behovet av främst akut tandvård. Två faktorer begränsar däremot att ett normalt utbud av tandvård bedrivs. Främst har vi på flera håll en brist på skyddsutrustning, då den främst går till sjukvården. Dels avstår många patienter från att komma av rädsla för smitta, eller för att de själva har någon form av förkylningssymptom, många befinner sig i hemmakarantän.

Tandvården lider sedan länge av brist på personal som gör att köerna på många håll redan är alltför långa. När nu tandvårdsföretagen står med tomma behandlingsstolar är risken stor att många inte får den behandling de så väl behöver.

Vi ser redan att tandvårdsförtagen får stora ekonomiska problem som många kommer att ha svårt att återhämta sig ifrån. Det gäller i första hand de små företagen men även de större och Folktandvården. Att förhindra nedskärningar inom tandvården är viktigt utifrån ett övergripande samhällsperspektiv.

Sveriges Tandhygienistförening ser ett stort behov av konkreta åtgärder som kan bidra till en god återhämning för tandvårdens verksamheter när vi kan lämna Corona-pandemin bakom oss.

Sveriges Tandhygienistförening stöder de krav på åtgärder som branchorganisationen Privattandläkarna har presenterat. 

Sveriges Tandhygienistförening följer noggrant utvecklingen och de åtgärder som regeringen presenterar.

Mer information:

Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening,
073-3666399

www.tandhygienistforening.se

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...