Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-01-03

Estetiska injektionsbehandlingar

STHF har nu lämnat sitt remissvar på promemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20).

I svaret välkomnar STHF att området kring estetiska behandlingar regleras och att patientens ställning i dessa behandlingar stärks.

Men STHF för också fram att tandhygienisten bör ingå i den definierade gruppen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som får utföra estetiska injektionsbehandlingar, då utbildning i estetisk injektionsbehandling inte ingår i någon av grundutbildningarna för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utan är kompetens man måste inhämta utanför grundutbildningen.

I legitimationsansvaret ingår att inte utföra arbetsuppgifter utan att ha tillräcklig kunskap i dessa. Tandhygienisten är, både som anställd och egenföretagare, underordnad tandvårdslag, patientsäkerhetslag, patientdatalag o.s.v.

 

 

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...