Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-01-03

Estetiska injektionsbehandlingar

STHF har nu lämnat sitt remissvar på promemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20).

I svaret välkomnar STHF att området kring estetiska behandlingar regleras och att patientens ställning i dessa behandlingar stärks.

Men STHF för också fram att tandhygienisten bör ingå i den definierade gruppen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som får utföra estetiska injektionsbehandlingar, då utbildning i estetisk injektionsbehandling inte ingår i någon av grundutbildningarna för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utan är kompetens man måste inhämta utanför grundutbildningen.

I legitimationsansvaret ingår att inte utföra arbetsuppgifter utan att ha tillräcklig kunskap i dessa. Tandhygienisten är, både som anställd och egenföretagare, underordnad tandvårdslag, patientsäkerhetslag, patientdatalag o.s.v.

 

 

Senaste nyheter

30 juni 2020, 17:04

Sprid våra filmer "Tandhygienisten svarar"

Vi har gjort några korta filmer med svar på frågor som allmänheten kan ha i coronatider. Drandafi...

29 juni 2020, 11:14

STHF stödjer skuggstrategi om ANDTS

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därfö...

16 juni 2020, 09:22

Tandhygienist utlånad till IVA

Sofia Bertilsson jobbade fem veckor på IVA under den topp i insjuknade i covid-19 som man hade på...