2020-01-03

Estetiska injektionsbehandlingar

STHF har nu lämnat sitt remissvar på promemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20).

I svaret välkomnar STHF att området kring estetiska behandlingar regleras och att patientens ställning i dessa behandlingar stärks.

Men STHF för också fram att tandhygienisten bör ingå i den definierade gruppen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som får utföra estetiska injektionsbehandlingar, då utbildning i estetisk injektionsbehandling inte ingår i någon av grundutbildningarna för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utan är kompetens man måste inhämta utanför grundutbildningen.

I legitimationsansvaret ingår att inte utföra arbetsuppgifter utan att ha tillräcklig kunskap i dessa. Tandhygienisten är, både som anställd och egenföretagare, underordnad tandvårdslag, patientsäkerhetslag, patientdatalag o.s.v.

 

 

Senaste nyheter

26 januari 2020, 17:11

Dags att anmäla sig till årets TandhygienistDagar

Kom och delta på STHFs kompetensutvecklingsdagar som i år har temat ”Vem är patienten? Att möta...

03 januari 2020, 16:20

Estetiska injektionsbehandlingar

STHF har nu lämnat sitt remissvar på promemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska...

03 januari 2020, 16:16

Stärkt säkerhet vid komplementär och alternativ vård

Den så kallade KAM-utredningen har sedan 2017 kartlagt och lämnat förslag i frågor som rör ökat...