Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-09-18

Digital service tillgänglig för funktionsnedsatta

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft (2018:937). Lagen handlar om att webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga framförallt för personer med funktionsnedsättningar.

Portrait of smiling disabled male sitting in wheelchair and working on laptop from homeLagen riktar sig till myndigheter, annan offentlig sektor och privata aktörer som helt eller delvis utför tjänster med offentlig finansiering. Egenföretagande tandhygienister som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet hör till den sistnämnda kategorin.

Exempel på tillgänglighet är:
• Text ska vara lätt att läsa och förstå
• Det ska gå att lyssna till innehållet
• Innehåll ska inte hamna utanför skärmen vid förstoring eller zoom
• Det ska gå att navigera och använda funktioner enbart med tangentbordet eller röststyrning

Om webbplatsen eller den mobila applikationen byggs upp enligt riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessability Guidelines) behöver man själv inte bygga in funktioner för tillgänglighet utan dessa sköts av webbläsare, telefoner och hjälpmedel.

På webbplatsen eller där information finns när man laddar ned den mobila applikationen ska finnas en tillgänglighetsredogörelse med förklaring till delar av innehållet som inte är tillgängliga och orsaken till detta samt om det finns alternativa vägar till icke tillgängligt innehåll. I tillgänglighetsredogörelsen ska även finnas en kommentarsfunktion där användaren kan göra ansvarig organisation uppmärksam på att den inte uppfyller kravet på tillgänglighet och där användaren kan begära ut den information som undantagits från tillgänglighetskravet. Dessutom ska det finnas en länk till Myndigheten för digital förvaltning där användaren kan göra en anmälan om bristande tillgänglighet. digg.se/tdosanmalan

För nya webbplatser gäller kraven redan från den 23 september 2019. Befintliga webbplatser ska uppfylla dessa krav senast den 23 september 2020 och mobila applikationer senast den 23 juni 2021.
Myndigheten för digital förvaltning utövar tillsyn och kan även besluta om vitesföreläggande om brister i tillgänglighet inte rättats till efter påpekande.

Läs mer på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats. På webbplatsen finns förenklade beskrivningar av WCAG-kriterierna och länkar till förslag på lösningar som du kan diskutera med din webbsidesleverantör:

Där finns även kortare och längre utbildningar samt olika tester för hur tillgänglig din webbplats är. 

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...