Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-02-05

Dagens möte på TLV

Sveriges Tandhygienisters ordförande Yvonne Nyblom och styrelseledamot Marie Sand närvarade vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) informationsmöte den 5 februari gällande planerade förändringar i föreskriften om det statliga tandvårdsstödet.

Förslaget kommer att gå ut på remiss i mars 2020 och förändringarna träder i kraft i januari 2021. TLV planerar ingen genomgripande revidering av föreskriften den här gången, utan förslaget är mest ett förtydligande.

Vid mötet diskuterades även hur den nyligen lanserade Tandpriskollen tagits emot i tandvården. STHF tog tillfället i akt att framföra åsikter vi fått från medlemmar angående tillämpning av framförallt åtgärderna 114 och 311 och hur Försäkringskassans tolkning ibland skiljer sig ifrån hur våra medlemmar tolkar TLVs regelverk. STHF efterlyste vissa klargörande tillägg i föreskriften och handboken.

Kom ihåg att använda kusp.tlv.se där åtgärdstext samt handboken med exempel finns lättillgänglig som stöd för korrekt debitering i tandvårdsstödet!

Nedan kan du gå in och kontrollera dina adressuppgifter i Tandpriskollen. Där finns instruktioner om hur du gör för att justera till exempel din adress. 

tandpriskollen

Senaste nyheter

23 september 2020, 16:19

Årsrapport om karies och parodontit

Nu finns SKaPas senaste årsrapport tillgänglig på webben. Här hittar du sammanställningar av det...

18 september 2020, 14:35

Digital service tillgänglig för funktionsnedsatta

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft...

16 september 2020, 09:24

Nyheter från IFDH

Läs det senaste nyhetsbrevet från International Federation of Dental Hygienists, IFDH.