Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-03-27

Aktuell information om coronakrisen

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, samlar här information till dig som är tandhygienist och befinner dig i en besvärlig situation med anledning av den rådande pandemin.

Små som stora företag kommer drabbas av stora produktions- och intäktsbortfall. För oss i tandvården blir det kännbart när riskpatienter inte kan tas emot och tidboken mest består av obokade tider. Vi får verkligen hoppas att detta inte blir långvarigt. Tyvärr är nog risken stor för många konkurser i pandemins spår inom många branscher. 

krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter om coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten
Här finns information till dem som arbetar inom hälso- och sjukvård respektive kliniska laboratorier. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer inom respektive verksamhet. 
Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19

Arbetsmiljöverket
Arbetsgivare har ansvar för riskbedömning, personlig skyddsutrustning och förebyggande åtgärder på arbetsplatsen. Egenföretagare har ansvar för sin egen arbetsmiljö. De riktlinjer som gäller för tandvården är desamma som för övriga samhället. Symptomfria personer bedöms inte vara smittsamma. Vid förkylningssymtom ska man inte utsätta andra för smittorisk utan hålla sig hemma till två dygn efter symptomfrihet, dvs vi tar inte emot förkylda patienter.

Basala hygienrutiner gäller och som tandhygienist kan man överväga att hoppa över ultraljudsscaling eller air-flowblästring för att undvika aerosoler. Regionerna har olika rutiner för hur patienter med förkylningssymtom respektive bekräftat sjuka i covid-19 ska omhändertas om de absolut måste ha hjälp av tandvården. I dessa fall kan det vara aktuellt med full säkerhetsutrustning såsom andningsskydd.
Arbetsmiljöverkets hemsida

Tillväxtverket
Korttidsarbete, tidigare benämnt korttidspermittering, innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och Tillväxtverket arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.
Korttidsarbete

Socialstyrelsen
Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper som äldre personer med vissa underliggande sjukdomar. Därför är du som arbetar inom tandvården där det finns riskgrupper särskilt viktig.
Information om coronaviruset till personal inom tandvård

Försäkringskassan
Covid-19 har lett till att inrapporterade patientbesök och utbetalat tandvårdsstöd har minskat kraftigt. Försäkringskassan beskriver på sin hemsida de möjligheter som finns för att få till stånd avbetalningsplaner istället för att kvitta återbetalning mot kommande utbetalning. Tandvården kan även få anstånd med att besvara förfrågningar från Förrsäkringskassan i samband med efterhandskontroller. 
Information med anledning av covid-19 - Försäkringskassan

Karolinska Institutet
På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset.
E-utbildningar om covid-19
Fördjupningsmaterial från Karolinska institutet

SRAT
SRAT har samlat information om vad som gäller arbetsrättsligt och på lärosäten etc i spåren av coronaviruset. Sidan uppdateras regelbundet när vi får ny information. Coronaviruset - det gäller på arbetsplatsen och på lärosätet

Tandläkartidningen

Tandläkartidningen samlar alla tidningens artiklar
som berör spridningen av covid-19, orsakad av coronavirus.

Vi hoppas att du kan ha nytta av informationen på denna sida. Vi har inte varit med om något liknande tidigare och det är svårt för alla nu. Det bästa vi kan göra är att hålla oss uppdaterade och vara följsamma till de rekommendationer som utfärdas.

Sveriges Tandhygienistförening

 

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...