Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-10-01

Utbildningsnivån har fortfarande stor betydelse för munhälsan

Socialstyrelsens senaste rapport med statistik om munhälsan i Sverige visar att andelen av den vuxna befolkning, 24 år och äldre, som årligen besöker tandvården ligger strax under 56 procent år 2019. Störst andel fanns i gruppen 75–79 åringar.

Senaste nyheter

19 november 2020, 13:19

Nytt högkostnadsskydd utreds

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller...

19 november 2020, 11:12

Nytt ramverk för tandhygienistutbildning i Europa

EDHF började 2017 att utforma en modell för vad en tandhygienistutbildning behöver innehålla för...

15 november 2020, 22:18

Munhälsa och tandvård för placerade barn

Rapporten Munhälsa och tandvård för placerade barn, den första nationella svenska studie som...