Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-04-01

Hygienrutiner och skyddsutrustning

Många frågor kommer in till STHF från oroliga medlemmar med anledning av smittspridningen av covid-19 i vårt samhälle. På denna sida länkar vi till den senaste myndighetsinformationen vad gäller hygienrutiner och skyddsutrustning.

Varje verksamhet ska bedöma risken i den aktuella vårdsituationen, vilket görs av arbetsgivaren i samråd med personalen.

Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april nya riktlinjer som ersätter tidigare rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19 samt rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19.

Riktlinjerna riktar sig till smittskyddsenheter, vårdhygieniska enheter och vårdgivare som tar hand om patienter med möjlig covid-19 inom hälso- och sjukvård och omsorg och är ett stöd när riskbedömningar görs och rutiner tas fram för att förebygga smittspridning i vårdnära situationer.

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Arbetsmiljöverket

Sveriges Tandhygienistförening, STHF

Senaste nyheter

22 december 2020, 12:53

Tack

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

16 december 2020, 12:46

Söker du nytt jobb?

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

16 december 2020, 11:37

Sänkt sockerhalt i livsmedel

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...