Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-04-01

Hygienrutiner och skyddsutrustning

Många frågor kommer in till STHF från oroliga medlemmar med anledning av smittspridningen av covid-19 i vårt samhälle. På denna sida länkar vi till den senaste myndighetsinformationen vad gäller hygienrutiner och skyddsutrustning.

Varje verksamhet ska bedöma risken i den aktuella vårdsituationen, vilket görs av arbetsgivaren i samråd med personalen.

Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april nya riktlinjer som ersätter tidigare rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19 samt rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19.

Riktlinjerna riktar sig till smittskyddsenheter, vårdhygieniska enheter och vårdgivare som tar hand om patienter med möjlig covid-19 inom hälso- och sjukvård och omsorg och är ett stöd när riskbedömningar görs och rutiner tas fram för att förebygga smittspridning i vårdnära situationer.

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Arbetsmiljöverket

Sveriges Tandhygienistförening, STHF

Senaste nyheter

25 maj 2020, 11:16

Kurs i digitala registreringar och bettfysiologi

Arena Yrkeshögskola erbjuder en distanskurs kvällstid i bettfysiologi för tandhygienister och...

19 maj 2020, 09:49

Hjälp till att förbättra tandvårdsstödet

TLV beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och om...

11 maj 2020, 11:48

Internationell videokonferens om munhälsa och covid-19

Erfarenheter av covid-19 från hela världen, nya forskningsrön om covid-19 och munhälsa, aerosoler...