Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020

Tack

2020-12-22 12:53

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

Söker du nytt jobb?

2020-12-16 12:46

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

Sänkt sockerhalt i livsmedel

2020-12-16 11:37

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...

Covid-19 – hur kan vi vara mer förberedda nästa gång?

2020-12-10 11:33

Med det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19 ställdes hela världen på ända och i...

Malmö universitet får inte starta tandhygienistutbildning

2020-12-03 09:48

Malmö universitet har inte de förutsättningar som krävs för att ge tandhygienistexamen. Det säger...

Tuggförmåga hos äldre

2020-12-02 12:41

I studien Masticatory ability in older indiviuals: A qualitative interview study, har tolv äldre...

Nytt högkostnadsskydd utreds

2020-11-19 13:19

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller...

Nytt ramverk för tandhygienistutbildning i Europa

2020-11-19 11:12

EDHF började 2017 att utforma en modell för vad en tandhygienistutbildning behöver innehålla för...

Munhälsa och tandvård för placerade barn

2020-11-15 22:18

Rapporten Munhälsa och tandvård för placerade barn, den första nationella svenska studie som...

Dialogmöte med tandvårdens myndigheter

2020-11-06 17:44

Årets Dialogmöte med myndigheter genomfördes som ett webbmöte och från Sveriges Tandhygienister...

Uppdaterad e-learning-plattform för tandhygienister i Europa

2020-11-05 11:13

Nya webbaserade kurser med temat Orala lesioner - nu även på svenska.

TandhygienistDagarna i januari blir digitala

2020-11-02 17:15

Sveriges Tandhygienistförening kommer på grund av rådande mötesrestriktioner att genomföra...

Stärkt skydd vid estetiska behandlingar

2020-10-15 17:02

Regeringen föreslår att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandling...

World Cavity-Free Future Day firas den 14 oktober

2020-10-12 07:00

- Medvetenheten om kariessjukdomens utbredning i världen och den påverkan som karies har både på...

Är du chef eller ledare? Ta del av vårt chefsstöd!

2020-10-09 14:26

För att du som har en ledarroll ska kunna ta del av det chefsstöd som STHF erbjuder behöver du an...

Utbildningsnivån har fortfarande stor betydelse för munhälsan

2020-10-01 10:59

Socialstyrelsens senaste rapport med statistik om munhälsan i Sverige visar att andelen av den...

Årsrapport om karies och parodontit

2020-09-23 16:19

Nu finns SKaPas senaste årsrapport tillgänglig på webben. Här hittar du sammanställningar av det...

Digital service tillgänglig för funktionsnedsatta

2020-09-18 14:35

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft...

Nyheter från IFDH

2020-09-16 09:24

Läs det senaste nyhetsbrevet från International Federation of Dental Hygienists, IFDH.

Krafttag mot tobaksindustrin önskas

2020-09-03 14:26

"Skydda barn från tobaksindustrins påverkan" var titeln på det tvåtimmars digitala seminarium som...