2019-05-29

Till dig som är egenföretagare – om tandpriskollen

Du som är vårdgivare och ansluten till det statliga tandvårdsstödet har nyligen fått ett brev från TLV där de ber dig att kontrollera att de har rätt kontaktuppgifter till dig och din mottagning.

Kontrollera att dina uppgifter stämmer, då det är viktigt för att dina patienter och kunder ska få rätt och fullständig information i prisjämförelsetjänsten.

Tandpriskollen.se bygger på redan inrapporterade data till Försäkringskassan för all tandvård som utförs inom ramen för högkostnadsskyddet. Det som redovisas är medianpriset av de priser som patienter faktiskt mött.

I tjänsten kan jämförelsen göras på tre nivåer. Behandlingar (kombinerade åtgärder), enskilda åtgärder och en övergripande prisnivå.

Prisjämförelsetjänsten syftar till att öka möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivåer inom tandvården och möjliggöra jämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar.

Tjänsten kommer att lanseras senast den 15 december 2019. 

Senaste nyheter

Skatteutskottet uppmanar regeringen att agera i frågan om vårdmoms

2019-06-19 14:41

Riksdagens skatteutskott har beslutat om ett utskottsinitiativ som uppmanar regeringen att...

Specialisering för tandhygienist

2019-06-17 17:31

Idag samlade Sveriges Tandhygienistförening nyckelpersoner inom tandvården till ett möte om en...

Anmäl odontologisk röntgendiagnostik

2019-06-12 17:14

Anmälningsplikten för odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare börjad...