Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2019-01-14

Tandvårdsstöden når inte fram

I Socialstyrelsens rapport ”Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsstödet” framgår att många som har rätt till tandvårdsstöd idag inte får del av dem.

Resultaten för de landstingsfinansierade stöden visar:

 • Det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som tar del av tandvårdsstöden
 • Landstingen upplever att regelverket är svårt att tolka
 • Det är svårt att bedöma vilka personer som har rätt till tandvårdsstöd
 • Förfarandet kring läkarintyg för tandvård för personer med en långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning beskrivs som krångligt av tandvården 
och av patient- och brukarorganisationer
 • Det finns svårigheter att följa upp och utvärdera tandvårdsförordningen
 • Begränsat vetenskapligt underlag för de undersökta sjukdomar och till- 
stånd som ingår i tandvårdsstöden
 • Behov av kompetensutveckling hos vård- och omsorgspersonal om tand- 
vård och munhälsa
 • Det är färre män än kvinnor som nyttjar tandvårdsstöden.

Resultaten för STB visar:

 • Det är få som tar del av STB sett i relation till det antal som beräknades vid införandet av bidraget 2013. Då uppskattades att målgruppen skulle uppgå till omkring 285 600 personer, under 2017 var det omkring 53 700 personer som tog del av STB.
 • Förfarandet kring läkarintyg för STB beskrivs som krångligt av såväl tandvården som organisationer för patienter, brukare och äldre
 • Begränsat vetenskapligt underlag för de undersökta sjukdomar och till- stånd som ingår i STB
 • Det är färre män än kvinnor som tar del av STB.

Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsstödet

Begränsat vetenskapligt stöd för sjukdomar och tillstånd som är berättigade till tandvårdsstöd och STB
Socialstyrelsen har också på uppdrag av regeringen analyserat de patientgrupper som omfattas av tandvårdsstöden. Det har man gjort genom systematisk kartläggning av den vetenskapliga litteraturen. Kartläggningen visar att det bara finns ett begränsat vetenskapligt underlag för flera av de sjukdomar och tillstånd som ingår i tandvårdsstöden. Den visar också att det finns kunskapsluckor för flera av sjukdomarna och tillstånden.

Analys av patientgrupper som omfattas av tandvårdsstöden som regleras genom tandvårds- förordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget 


Senaste nyheter

30 december 2019, 12:24

Ny avhandling: Varför uteblir tonåringar från tandvårdsbesök?

Den senaste i raden av disputerade tandhygienister är Anida Fägerstad. Hon presenterade sin...

16 december 2019, 10:34

Dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2020

Svensk Förening för Vårdhygien ger årligen ut Svenska Hygienpriset till organisation, företag,...

13 december 2019, 05:00

Anmälan till TandhygienistDagarna är öppen

Varmt välkommen att registrera dig till TandhygienistDagarna 2020, den 26-28 april, på Svenska...