Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2019-05-23

Tandhygienister – från studier till yrkesliv

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- och sjukvården kan säkras genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. Senast den 31 augusti 2019 ska myndigheterna slutrapportera till regeringen.

I denna PM redovisas resultaten från statistikbaserade flödesbeskrivningar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tandhygienister som UKÄ och Socialstyrelsen gemensamt har arbetat med under hösten 2018 och våren 2019. Det centrala i arbetet har varit att hitta en metod för att med statistik belysa flödet från påbörjade studier till etablering på arbetsmarknaden för utbildningar/yrken inom hälso- och sjukvården.

– Den nya flödespiloten består av tre olika flöden med personer som påbörjade studier mot respektive examen mellan år 2000 och 2010. De följs upp efter ett respektive tre år efter att de fick sin yrkeslegitimation. Resultaten visar bland annat att cirka 80 procent av de legitimerade arbetar inom målyrket ett år efter legitimation, säger Viktoria Svensson, utredare och projektledare för regeringsuppdraget på Socialstyrelsen.

Förutom att vara till användning för såväl lärosäten som gemensam förståelse för processen från utbildningsstart till verksam i yrkeslivet kan de också vara användbara i frågor som rör dimensionering och utbyggnad av utbildning, för att från regeringens sida få en uppfattning om vilken effekt en utbyggnad kan få på kompetensförsörjningen.

 

Senaste nyheter

30 december 2019, 12:24

Ny avhandling: Varför uteblir tonåringar från tandvårdsbesök?

Den senaste i raden av disputerade tandhygienister är Anida Fägerstad. Hon presenterade sin...

16 december 2019, 10:34

Dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2020

Svensk Förening för Vårdhygien ger årligen ut Svenska Hygienpriset till organisation, företag,...

13 december 2019, 05:00

Anmälan till TandhygienistDagarna är öppen

Varmt välkommen att registrera dig till TandhygienistDagarna 2020, den 26-28 april, på Svenska...