2019-05-23

Tandhygienister – från studier till yrkesliv

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- och sjukvården kan säkras genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. Senast den 31 augusti 2019 ska myndigheterna slutrapportera till regeringen.

I denna PM redovisas resultaten från statistikbaserade flödesbeskrivningar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tandhygienister som UKÄ och Socialstyrelsen gemensamt har arbetat med under hösten 2018 och våren 2019. Det centrala i arbetet har varit att hitta en metod för att med statistik belysa flödet från påbörjade studier till etablering på arbetsmarknaden för utbildningar/yrken inom hälso- och sjukvården.

– Den nya flödespiloten består av tre olika flöden med personer som påbörjade studier mot respektive examen mellan år 2000 och 2010. De följs upp efter ett respektive tre år efter att de fick sin yrkeslegitimation. Resultaten visar bland annat att cirka 80 procent av de legitimerade arbetar inom målyrket ett år efter legitimation, säger Viktoria Svensson, utredare och projektledare för regeringsuppdraget på Socialstyrelsen.

Förutom att vara till användning för såväl lärosäten som gemensam förståelse för processen från utbildningsstart till verksam i yrkeslivet kan de också vara användbara i frågor som rör dimensionering och utbyggnad av utbildning, för att från regeringens sida få en uppfattning om vilken effekt en utbyggnad kan få på kompetensförsörjningen.

 

Senaste nyheter

Platsannonser på STHFs hemsida

2019-08-14 14:02

Du vet väl att du kan hitta platsannonser här på STHFs hemsida?

SKaPas årsrapport

2019-08-05 16:30

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, SKaPa, ger årligen ut en rapport baserad på...

Sommarläsning

2019-07-03 13:50

I år fyller tandhygienistyrket och Sveriges Tandhygienistförening 50 år - har du läst...