2019-06-17

Specialisering för tandhygienist

Idag samlade Sveriges Tandhygienistförening nyckelpersoner inom tandvården till ett möte om en framtida specialistordning för tandhygienister. Då yrket ständigt har utvecklats och vidgats sedan starten för 50 år sedan ställs allt högre krav på tandhygienistens förmåga att undersöka och behandla barn och vuxna med varierande sociala och kulturella förutsättningar samt olika behov. Nu finns ett behov specialiserade tandhygienister.

Möte specialistordning tandhygienist

Mötesdeltagare från vänster: Gunnel Håkansson, Georgios Tseligkaridis, Birgitta Jönsson, Inger Wårdh, Yvonne Nyblom, Petteri Sjögren, Sara Hed Rann, Göran Stegersjö, Peter Lingström och Ola Norderyd.

Arbetet med att ta fram en specialistordning har pågått inom Sveriges Tandhygienistförening, STHF, sedan 2016. STHF:s kongress 2017 fastställde att arbetet med förslaget skulle fortsätta och att diskussion skulle föras med experter inom tandhygienistens ämnesområden, arbetsgivare och universitet för att säkerställa tillgång till utbildning, praktik och tjänster i verksamheterna.

- Det är ett historiskt möte vi har idag i Sveriges Tandhygienistförening - att vi kan samla dessa nyckelpersoner i Tandvårdssverige och diskutera en specialistordning för tandhygienister, säger Birgitta Jönsson, ledamot i STHFs styrelse.

Det komplexa spektra av olika grupper av människor som tandhygienisten möter i sin yrkesutövning kräver fördjupade kunskaper med ett evidensbaserat arbetssätt för att kunna ge en personcentrerad och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet.

- Det finns även ett behov av att skapa karriärvägar för tandhygienister – det finns de som lämnar yrket på grund av bristen på utveckling, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. Då vi idag har en brist på tandhygienister är detta en ytterst allvarlig fråga.

Specialiseringen ska vara professionsreglerad. Det innebär bland annat att det är Sveriges Tandhygienistförening som kommer att utfärda specialistbevisen.

Nästa steg mot en specialistordning för tandhygienister är STHFs vidare kontakter internt och fortsatt samverkan med aktörer inom tandvården. 

Senaste nyheter

Sommarläsning

2019-07-03 13:50

I år fyller tandhygienistyrket och Sveriges Tandhygienistförening 50 år - har du läst...

Ändringar i tandvårdsstödet

2019-07-02 10:30

Från och med den 15 januari 2020 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler,...

Vårdmomsen slår mot vårdkvaliteten

2019-07-01 14:55

När den nya vårdmomsen införs kommer det att drabba de privata vårdgivarna, skriver idag Sveriges...