2019-08-05

SKaPas årsrapport

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, SKaPa, ger årligen ut en rapport baserad på åtgärdskoder, tillståndskoder och statusobservationer från de patientbesök som gjorts under året.

Senaste nyheter

18 oktober 2019, 13:49

STHF föreläser för seniorer

Sveriges Tandhygienistförening startar föreläsningar för seniorer i syfte att öka kunskapen om...

18 oktober 2019, 11:54

Nyheter från IFDH och EDHF

Sveriges Tandhygienister, STHF, är medlem i två internationella tandhygienistorganisationer,...

16 oktober 2019, 12:23

Brist i samordning av ungas övergång till vuxenvård

Många vuxna med långsiktiga diagnoser och tillstånd upplever problem som kan härledas till...