Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2019-10-16

Brist i samordning av ungas övergång till vuxenvård

Många vuxna med långsiktiga diagnoser och tillstånd upplever problem som kan härledas till övergången mellan barn- och vuxenvården. Problemen och riskerna kan bland annat visa sig i en sämre hälsa och fler besök i akutvården.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har nu i en rapport belyst vad som är viktigt i processen för övergången från barn- till vuxenvård ur ungas och andra involverades perspektiv. Målet med rapporten är bland annat att beskriva hur övergången kan utvecklas och förbättras.

Några av slutsatserna i rapporten är att övergångarna behöver bli mer personcentrerade, att kontinuiteten är särskilt viktig vid övergångar och att processen måste komma igång i tid och anpassas till de ungas behov. Vidare saknas idag vetenskapligt stöd för olika övergångsprogram.

Senaste nyheter

30 december 2019, 12:24

Ny avhandling: Varför uteblir tonåringar från tandvårdsbesök?

Den senaste i raden av disputerade tandhygienister är Anida Fägerstad. Hon presenterade sin...

16 december 2019, 10:34

Dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2020

Svensk Förening för Vårdhygien ger årligen ut Svenska Hygienpriset till organisation, företag,...

13 december 2019, 05:00

Anmälan till TandhygienistDagarna är öppen

Varmt välkommen att registrera dig till TandhygienistDagarna 2020, den 26-28 april, på Svenska...