2019-10-03

Regeringen föreslår skärpta regler för skönhetsbehandlingar

På onsdagen presenterade regeringen ett förslag till ny lag som ska reglera verksamheten kring skönhetsbehandlingar och öka patientsäkerheten i dessa behandlingar. I lagförslaget anges att endast specialistläkare ska kunna utföra kirurgiska ingrepp och endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska kunna utföra estetiska injektionsbehandlingar.

– Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av förslaget rörande en ny reglering av estetiska behandlingar, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. - Det råder inga tvivel om att det finns goda skäl att strama upp och strukturera vilka krav som ska ställas på verksamheter och behandlare som arbetar med estetiska kroppsbehandlingar, det är välkommet. Men att man i det nya lagförslaget väljer att inte inkludera tandhygienister är däremot beklagligt och något förvånande då tandhygienister inkluderades bland de yrkesgrupper som kan få utföra kroppsbehandlingar som innefattar injektion under hud i utredningen "Kroppsbehandlingar - åtgärder för ett stärkt konsumentskydd" SOU 2015:100.

– Man säger i underlaget till förslaget att det endast är läkare, sjuksköterskor och tandläkare som har den medicinska kompetensen att utföra estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. När det gäller kirurgiska behandlingar råder naturligtvis ingen tvekan men den typ av behandling det i första hand handlar om för tandhygienister är injektioner med vävnadsfillers. Det ställs samma krav på en tandhygienist som på exempelvis en tandläkare när det gäller injektioner i munnen, inklusive omhändertagande vid komplikationer och regelverket runt verksamheten.

– Den specifika kunskap som behövs för att utföra injektioner med fillers ingår inte i någon av grundutbildningarna, det handlar om kompletterande fortbildning för samtliga som önskar erbjuda denna typ av behandling och är därmed är en förutsättning.

– Sveriges Tandhygienistförening, STHF, kommer studera lagförslaget grundligt och lämna synpunkter på detsamma i samband med remissförfarandet. Vi behöver undersöka mer precist vad det är man anser att tandhygienisten saknar i sin kompetens och om det kan finnas en möjlighet för tandhygienister att utföra vissa specifika injektionsbehandlingar, säger Yvonne Nyblom. 

Senaste nyheter

22 oktober 2019, 22:05

Senaste nytt från IFDH

Läs det senaste nyhetsbrevet från IFDH, International Federation of Dental Hygienists.

18 oktober 2019, 13:49

STHF föreläser för seniorer

Sveriges Tandhygienistförening startar föreläsningar för seniorer i syfte att öka kunskapen om...

18 oktober 2019, 11:54

Nyheter från IFDH och EDHF

Sveriges Tandhygienister, STHF, är medlem i två internationella tandhygienistorganisationer,...