2019-02-04

Ökning av kvinnor bland legitimerade i hälso- och sjukvården

I färsk statistik från Socialstyrelsen framgår att antalet legitimationer i hälso- och sjukvården inklusive tandvården ökar och att det är fler kvinnor än män som legitimeras.

Av de legitimerade tandhygienisterna är 96 % kvinnor. Av tandläkarna är andelen kvinnor nu 50 %. 
Av alla legitimerade tandhygienister i Sverige under 65 år är 577 sysselsatta utanför hälso- och sjukvården.

- Statistiken är mycket intressant och värdefull när vi diskuterar kompetensförsörjningen och bristen på tandhygienister, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. 

Man kan se att antalet legitimerade tandhygienister per 100 000 invånare minskat under senare år. Den siffran ökade stadigt under många år men har minskat under 2016, 2017 trots att antalet legitimerade ökade. Nu är snittet per 100 000 invånare 43 legitimerade tandhygienister. Det är dock stor variation, Värmland sticker ut positivt med 75 medan Stockholm och Kronoberg ligger på 35 tandhygienister.

- I materialet ser vi även att det är många som inte arbetar som tandhygienist trots att man har legitimation. Här finns en potential och utmaning att locka tillbaka dem till tandvården, säger Yvonne Nyblom.

Senaste nyheter

22 oktober 2019, 22:05

Senaste nytt från IFDH

Läs det senaste nyhetsbrevet från IFDH, International Federation of Dental Hygienists.

18 oktober 2019, 13:49

STHF föreläser för seniorer

Sveriges Tandhygienistförening startar föreläsningar för seniorer i syfte att öka kunskapen om...

18 oktober 2019, 11:54

Nyheter från IFDH och EDHF

Sveriges Tandhygienister, STHF, är medlem i två internationella tandhygienistorganisationer,...