Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2019-04-18

Ny rapport om skillnader i tandhälsa

Skillnaderna i självskattad tandhälsa är påtagliga i Sverige mellan grupper med olika bakgrund, enligt en ny analys från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2004 följt den självskattade tandhälsan genom enkäten "Hälsa på lika villkor". I rapporten presenteras en analys av hur socioekonomiska faktorer och levnadsvanor är relaterade till individens självskattade tandhälsa.

De flesta i Sverige tycker att den egna tandhälsan är god, men det finns stora och tydliga skillnader mellan olika grupper, bland annat beroende på utbildning och ekonomi. De som röker eller snusar dagligen uppger sämre tandhälsa än genomsnittet, liksom personer med riskkonsumtion av alkohol och personer med fetma (BMI över 30).

- Det är mycket glädjande att se att den självskattade munhälsan blir allt bättre, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Utvecklingen är dock inte oväntad, vi har under många år sett en klar förbättring, inte minst bland unga vuxna. Även de äldre uppvisar en allt bättre munhälsa men med ett ökande behov av stöd och omvårdnad för att upprätthålla en god munhälsa. 
- Men det finns stora utmaningar för att nå folkhälsomålen och STHF delar beskrivningen av behovet om riktade insatser både mot specifika grupper och individer, fortsätter Yvonne Nyblom. Det behövs även mer långsiktiga och övergripande förebyggande strategier för att möta behoven i grupper i socialt utsatta miljöer där socioekonomiska faktorer påverkar allmänhälsan liksom munhälsan.

 

 

 

 

Senaste nyheter

30 december 2019, 12:24

Ny avhandling: Varför uteblir tonåringar från tandvårdsbesök?

Den senaste i raden av disputerade tandhygienister är Anida Fägerstad. Hon presenterade sin...

16 december 2019, 10:34

Dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2020

Svensk Förening för Vårdhygien ger årligen ut Svenska Hygienpriset till organisation, företag,...

13 december 2019, 05:00

Anmälan till TandhygienistDagarna är öppen

Varmt välkommen att registrera dig till TandhygienistDagarna 2020, den 26-28 april, på Svenska...