2019-09-09

Kompensation för vårdmomsen når inte tandvården

Sedan den 1 juli 2019 ska inhyrda konsulter inom hälso- och sjukvård och tandvård debitera moms på sina tjänster. Den extra kostnaden drabbar endast de privata vårdgivarna, då offentliga vårdgivare redan kompenseras för momsen av staten.

Nu har regeringen i en överenskommelse i höstbudgeten beslutat att kompensera privata vårdgivare för den vårdmomsen, men det visar sig att kompensationen inte når tandvården utan endast privata vårdgivare i övrig hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen i höstbudgeten innebär alltså ingen förbättring för Sveriges Tandhygienisters medlemmar eller för de patienter som drabbas av dyrare tandvård, när konsulter måste betala moms för sina tjänster.

Konsultverksamhet inom tandvård underlättar för patienter att få den vård de behöver på den mottagning de är vana att besöka. I glesbygd kan patienten besparas långa resor. Konsultverksamhet inom tandvård ger mindre vårdgivare möjlighet att erbjuda till exempel tandhygienist- eller specialistvård, när behovet inte räcker till för en anställning.

Sveriges Tandhygienister, STHF, anser att vård och omsorg inklusive tandvård ska vara momsbefriad oavsett i vilken form verksamheten bedrivs och ser fram emot en långsiktig lösning som även omfattar tandvården.

Vårdföretagarna: Genombrott i väntan på långsiktig lösning
Privattandläkarna: Kompensationen når inte tandvården 

Senaste nyheter

11 september 2019, 10:50

Akademikerveckan

Under vecka 38 genomför Sacoförbunden en gemensam akademikervecka. Det gör man bland annat genom...

09 september 2019, 17:21

Kompensation för vårdmomsen når inte tandvården

Sedan den 1 juli 2019 ska inhyrda konsulter inom hälso- och sjukvård och tandvård debitera moms p...

06 september 2019, 12:59

Nominera kandidater till STHFs styrelse och nya chefsråd

Nu är det dags att nominera kandidater till förtroendeuppdrag i STHF. Hör av dig till...