2019-04-11

Årets stipendiater

Hanna Ahonen och Ann-Catrin André Kramer prisades av STHF på årets TandhygienistDagar.

Sveriges Tandhygienistförenings 50-års-jubileum uppmärksammades på årets TandhygienistDagar i Stockholm den 7-9 april. Vid invigningen på måndagsmorgonen delade STHF ut två stipendier. Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2019 tilldelades leg. tandhygienist Hanna Ahonen för forskningsprojektet "Oral hälsa hos individer med behandlad eller obehandlad obstruktiv sömnapné".

Hanna Ahonen STHF-stipendiat 2019

För första gången delades ett helt nytt stipendium ut, instiftat av leg. tandhygienist och professor emerita Kerstin Öhrn. Stipendiets namn är Professor Kerstin Öhrns stipendium för utmärkt avhandling. Stipendiet tilldelades leg. tandhygienist och odontologie doktor Ann-Catrin André Kramer för sin avhandling "On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – Clinical and register-based studies".

Ann-Catrin André Kramer STHF-stipendiat 2019

 

Proxidents muntorrhetsstipendium gick till Tamara Rinstadoch Birgitta Bergqvist. 

Birgitta Bergqvist och Tamara Rinstad fick Proxidents muntorrhetsstipendium

Varma gratulationer till er alla!

Senaste nyheter

22 oktober 2019, 22:05

Senaste nytt från IFDH

Läs det senaste nyhetsbrevet från IFDH, International Federation of Dental Hygienists.

18 oktober 2019, 13:49

STHF föreläser för seniorer

Sveriges Tandhygienistförening startar föreläsningar för seniorer i syfte att öka kunskapen om...

18 oktober 2019, 11:54

Nyheter från IFDH och EDHF

Sveriges Tandhygienister, STHF, är medlem i två internationella tandhygienistorganisationer,...