2019-04-11

Årets stipendiater

Hanna Ahonen och Ann-Catrin André Kramer prisades av STHF på årets TandhygienistDagar.

Sveriges Tandhygienistförenings 50-års-jubileum uppmärksammades på årets TandhygienistDagar i Stockholm den 7-9 april. Vid invigningen på måndagsmorgonen delade STHF ut två stipendier. Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2019 tilldelades leg. tandhygienist Hanna Ahonen för forskningsprojektet "Oral hälsa hos individer med behandlad eller obehandlad obstruktiv sömnapné".

Hanna Ahonen STHF-stipendiat 2019

För första gången delades ett helt nytt stipendium ut, instiftat av leg. tandhygienist och professor emerita Kerstin Öhrn. Stipendiets namn är Professor Kerstin Öhrns stipendium för utmärkt avhandling. Stipendiet tilldelades leg. tandhygienist och odontologie doktor Ann-Catrin André Kramer för sin avhandling "On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – Clinical and register-based studies".

Ann-Catrin André Kramer STHF-stipendiat 2019

 

Proxidents muntorrhetsstipendium gick till Tamara Rinstadoch Birgitta Bergqvist. 

Birgitta Bergqvist och Tamara Rinstad fick Proxidents muntorrhetsstipendium

Varma gratulationer till er alla!

Senaste nyheter

Platsannonser på STHFs hemsida

2019-08-14 14:02

Du vet väl att du kan hitta platsannonser här på STHFs hemsida?

SKaPas årsrapport

2019-08-05 16:30

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, SKaPa, ger årligen ut en rapport baserad på...

Sommarläsning

2019-07-03 13:50

I år fyller tandhygienistyrket och Sveriges Tandhygienistförening 50 år - har du läst...