2019-02-20

Fem lärosäten får utfärda treårig tandhygienistexamen

UKÄ har nu fastslagit att fem lärosäten, av sex sökande, har de nödvändiga förutsättningarna för att studenterna ska kunna nå examensmålen i den nya treåriga tandhygienistutbildningen.

De lärosäten UKÄ beslutat ge tillstånd att utfärda den nya tandhygienistexamen är Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Karolinska institutet, Högskolan i Jönköping och Umeå universitet.

- Jag tycker det är fantastiskt att det nu blir en treårig tandhygienistutbildning. Detta kommer att stärka professionen då tandhygienister kommer att få både fördjupad och bredare kompetens för att möta dagens vårdbehov, säger Annsofi Johanssen, programdirektor på KI:s tandhygienistutbildning.

 

 

Senaste nyheter

Tandhygienister – från studier till yrkesliv

2019-05-23 09:51

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- o...

STHF:s ståndpunkt i momsfrågan

2019-05-16 17:02

Skatteverkets aviserade ändring av praxis som gäller moms på vårdtjänster från halvårsskiftet 201...

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård

2019-05-14 11:44

Svensk Förening för Vårdhygien har tagit fram nya riktlinjer för vårdhygien inom tandvården.