2019-09-06

Ett nationellt råd för framtidens vårdkompetens föreslås

Det saknas idag en nationell arena för samverkan mellan vårdens huvudmän och lärosätena kring framtidens kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet har under tre års tid arbetat med ett gemensamt regeringsuppdrag för att komma med förslag på lösningar.

framtidens vårdkompetens

I dagarna presenterade myndigheterna sin slutrapport där de bland annat föreslår att ett nationellt samverkansorgan inrättas, att man utvecklar samverkan i landets sex sjukvårdsregioner samt förbättrar kunskapsunderlagen om hur bland annat genomströmningen på utbildningarna ser ut.

Myndigheterna menar att förslagen kommer leda till en effektivare planering av kompetensförsörjningen och bättre förutsättningar för att lyckas med omställningen till framtidens hälso- och sjukvård.

Läs slutrapporten här - Framtidens vårdkompetens

Senaste nyheter

30 december 2019, 12:24

Ny avhandling: Varför uteblir tonåringar från tandvårdsbesök?

Den senaste i raden av disputerade tandhygienister är Anida Fägerstad. Hon presenterade sin...

16 december 2019, 10:34

Dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2020

Svensk Förening för Vårdhygien ger årligen ut Svenska Hygienpriset till organisation, företag,...

13 december 2019, 05:00

Anmälan till TandhygienistDagarna är öppen

Varmt välkommen att registrera dig till TandhygienistDagarna 2020, den 26-28 april, på Svenska...