2019-09-06

Ett nationellt råd för framtidens vårdkompetens föreslås

Det saknas idag en nationell arena för samverkan mellan vårdens huvudmän och lärosätena kring framtidens kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet har under tre års tid arbetat med ett gemensamt regeringsuppdrag för att komma med förslag på lösningar.

framtidens vårdkompetens

I dagarna presenterade myndigheterna sin slutrapport där de bland annat föreslår att ett nationellt samverkansorgan inrättas, att man utvecklar samverkan i landets sex sjukvårdsregioner samt förbättrar kunskapsunderlagen om hur bland annat genomströmningen på utbildningarna ser ut.

Myndigheterna menar att förslagen kommer leda till en effektivare planering av kompetensförsörjningen och bättre förutsättningar för att lyckas med omställningen till framtidens hälso- och sjukvård.

Läs slutrapporten här - Framtidens vårdkompetens

Senaste nyheter

11 september 2019, 10:50

Akademikerveckan

Under vecka 38 genomför Sacoförbunden en gemensam akademikervecka. Det gör man bland annat genom...

09 september 2019, 17:21

Kompensation för vårdmomsen når inte tandvården

Sedan den 1 juli 2019 ska inhyrda konsulter inom hälso- och sjukvård och tandvård debitera moms p...

06 september 2019, 12:59

Nominera kandidater till STHFs styrelse och nya chefsråd

Nu är det dags att nominera kandidater till förtroendeuppdrag i STHF. Hör av dig till...