2019-03-15

De 17 första specialisterna i orofacial medicin klara

Sedan den nya specialiteten inom tandvården infördes i somras har 17 tandläkare fått den nya titeln specialist i orofacial medicin.

Det handlar om omhändertagande av patienter med komplexa vårdbehov och orala sjukdomstillstånd som en följd av systemsjukdomar, demenssjukdomar eller funktionshinder av olika slag. Sjukvården remitterar även patienter till denna specialisttandvård för att patienter ska bli infektionsfria inför till exempel en cancerbehandling eller större operation.

- Det här är en efterlängtad utveckling, många har önskat en specialisering inom områden som berör patienter med komplexa behov, säger Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening. Patientgruppen växer liksom behovet av kunskap inom både medicin och odontologiskt omhändertagande, som är tydligt kopplade till varandra vid behandling av dessa patienter. Det här är dessutom ett område där tandhygienistens kompetens har stor betydelse för den enskilde individen och som stöd till omsorgspersonal. Prevention och munhälsovård med inriktning mot patienter och patientgrupper som behöver ett specifikt omhändertagande är ett område där vi ser ett stort behov av kompetensutveckling också för tandhygienister och vi tror att specialiteten orofacial medicin kommer vara en viktig resurs i det sammanhanget.

I Dagens Medicin kan du läsa mer om en av de första specialisterna i orofacial medicin.

Senaste nyheter

Tandhygienister – från studier till yrkesliv

2019-05-23 09:51

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- o...

STHF:s ståndpunkt i momsfrågan

2019-05-16 17:02

Skatteverkets aviserade ändring av praxis som gäller moms på vårdtjänster från halvårsskiftet 201...

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård

2019-05-14 11:44

Svensk Förening för Vårdhygien har tagit fram nya riktlinjer för vårdhygien inom tandvården.