2019-06-12

Antibiotikaförskrivningen i tandvården minskar

I Sverige har vi sedan 10 år ett mål om att minska antibiotikaförskrivningen till 250 recept per tusen invånare och år. Förskrivningen har nu minskat med en fjärdedel och är nere under 300 recept.

I tandvården har antibiotikaförskrivningen gått ner mest, men det är fortfarande stor skillnad mellan regionerna.

Det visar Swedres-Svarm, en årlig rapport om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens bland människor och djur i Sverige. Rapporten görs i samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten.

Swedres i korthet

Senaste nyheter

Skatteutskottet uppmanar regeringen att agera i frågan om vårdmoms

2019-06-19 14:41

Riksdagens skatteutskott har beslutat om ett utskottsinitiativ som uppmanar regeringen att...

Specialisering för tandhygienist

2019-06-17 17:31

Idag samlade Sveriges Tandhygienistförening nyckelpersoner inom tandvården till ett möte om en...

Anmäl odontologisk röntgendiagnostik

2019-06-12 17:14

Anmälningsplikten för odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare börjad...