2019-06-12

Antibiotikaförskrivningen i tandvården minskar

I Sverige har vi sedan 10 år ett mål om att minska antibiotikaförskrivningen till 250 recept per tusen invånare och år. Förskrivningen har nu minskat med en fjärdedel och är nere under 300 recept.

I tandvården har antibiotikaförskrivningen gått ner mest, men det är fortfarande stor skillnad mellan regionerna.

Det visar Swedres-Svarm, en årlig rapport om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens bland människor och djur i Sverige. Rapporten görs i samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten.

Swedres i korthet

Senaste nyheter

Platsannonser på STHFs hemsida

2019-08-14 14:02

Du vet väl att du kan hitta platsannonser här på STHFs hemsida?

SKaPas årsrapport

2019-08-05 16:30

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, SKaPa, ger årligen ut en rapport baserad på...

Sommarläsning

2019-07-03 13:50

I år fyller tandhygienistyrket och Sveriges Tandhygienistförening 50 år - har du läst...