2019-06-12

Anmäl odontologisk röntgendiagnostik

Anmälningsplikten för odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare började gälla den 9 april 2019. Senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha gjorts till Strålskyddsmyndigheten, via myndighetens e-tjänst.

För att genomföra din anmälan via Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälan behöver du följande:

• Fakturauppgifter och fakturareferens
• Adressuppgifter
• Information om verksamheten som har betydelse ur strålskyddssynpunkt, fabrikat, modell, serienummer för varje utrustning samt MottagningsID (Försäkringskassan)
• Kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren

Den nya strålskyddslagen och de nya föreskrifterna innebär att tillståndsplikten för röntgenutrustning med intraoralt placerad bildmottagare ersätts med en anmälningsplikt. Den som bedriver tandvård har fram till och med den 9 juli på sig att göra sin anmälan.

Du genomför anmälan med hjälp av ditt BankID e-legitimation, välj länken nedan:

Odontologisk verksamhet med panoramaröntgen och datortomografi (CBCT) samt handhållen röntgenutrustning är dock fortsatt tillståndspliktig och hanteras i en särskild e-tjänst. 

Den juridiska person som bedriver verksamheten har i enlighet med de nya föreskrifterna ansvaret för anmälan såväl som tillstånd.

Läs mer om anmälningsplikt på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Kontakt
För frågor, kontakta Anders Wikander på Strålskyddsmyndigheten. 

Senaste nyheter

18 oktober 2019, 13:49

STHF föreläser för seniorer

Sveriges Tandhygienistförening startar föreläsningar för seniorer i syfte att öka kunskapen om...

18 oktober 2019, 11:54

Nyheter från IFDH och EDHF

Sveriges Tandhygienister, STHF, är medlem i två internationella tandhygienistorganisationer,...

16 oktober 2019, 12:23

Brist i samordning av ungas övergång till vuxenvård

Många vuxna med långsiktiga diagnoser och tillstånd upplever problem som kan härledas till...