2019-06-12

Anmäl odontologisk röntgendiagnostik

Anmälningsplikten för odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare började gälla den 9 april 2019. Senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha gjorts till Strålskyddsmyndigheten, via myndighetens e-tjänst.

För att genomföra din anmälan via Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälan behöver du följande:

• Fakturauppgifter och fakturareferens
• Adressuppgifter
• Information om verksamheten som har betydelse ur strålskyddssynpunkt, fabrikat, modell, serienummer för varje utrustning samt MottagningsID (Försäkringskassan)
• Kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren

Den nya strålskyddslagen och de nya föreskrifterna innebär att tillståndsplikten för röntgenutrustning med intraoralt placerad bildmottagare ersätts med en anmälningsplikt. Den som bedriver tandvård har fram till och med den 9 juli på sig att göra sin anmälan.

Du genomför anmälan med hjälp av ditt BankID e-legitimation, välj länken nedan:

Odontologisk verksamhet med panoramaröntgen och datortomografi (CBCT) samt handhållen röntgenutrustning är dock fortsatt tillståndspliktig och hanteras i en särskild e-tjänst. 

Den juridiska person som bedriver verksamheten har i enlighet med de nya föreskrifterna ansvaret för anmälan såväl som tillstånd.

Läs mer om anmälningsplikt på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Kontakt
För frågor, kontakta Anders Wikander på Strålskyddsmyndigheten. 

Senaste nyheter

Platsannonser på STHFs hemsida

2019-08-14 14:02

Du vet väl att du kan hitta platsannonser här på STHFs hemsida?

SKaPas årsrapport

2019-08-05 16:30

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, SKaPa, ger årligen ut en rapport baserad på...

Sommarläsning

2019-07-03 13:50

I år fyller tandhygienistyrket och Sveriges Tandhygienistförening 50 år - har du läst...