2019-07-02

Ändringar i tandvårdsstödet

Från och med den 15 januari 2020 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

TLV har till 2020 bland annat sett över regelverket för parodontologi inom tandvårdsstödet. Det innebär att nya åtgärder för operation av parodontit och periimplantit har tillförts.

Sveriges Tandhygienistförening har varit representerade både i referensgruppen och i sakkunniggruppen av bland andra Marie Sand, ledamot i Sveriges Tandhygienistförenings styrelse och privatpraktiserande tandhygienist i Sandviken. Hon förklarar de största förändringarna så här:

– Det blir inga stora nyheter för tandhygienister med den nya författningen, men en mycket välkommen förändring är att det kommer att vara möjligt att kombinera åtgärd 209, en särskilt tidskrävande åtgärd för att mekaniskt avlägsna supragingival tandsten, med åtgärd 113, akut eller annan undersökning utförd av tandhygienist. 

För patienten blir behandlarens uppdatering av anamnes och översyn av munhygien- och parodontal status ersättningsberättigande när de nya reglerna träder ikraft. Om det finns behov av en fullständig parodontal undersökning används åtgärd 114 och åtgärderna 341, 342 eller 343 istället.

Informationsåtgärderna 201 och 311 förtydligas med att den givna informationen ska vara utförlig. Handboken och kusp.tlv.se kommer att innehålla mer information om vad begreppet utförlig kommer att innebära. Som tidigare är dokumentationen viktig för att slippa risk för återbetalning av tandvårdsstöd vid en eventuell efterhandskontroll.

Åtgärd 343 förtydligas med att den angivna tidsåtgången minst 90 minuter gäller per besök, då det har förekommit missförstånd att tidsåtgången gäller en hel behandlingsserie.

Senaste nyheter

19 september 2019, 17:16

Sveriges Tandhygienister föreläser för seniorer

”Munnen, hälsan och pengarna - får du den tandvård du behöver och har rätt till?” Det är titeln p...

11 september 2019, 10:50

Akademikerveckan

Under vecka 38 genomför Sacoförbunden en gemensam akademikervecka. Det gör man bland annat genom...

09 september 2019, 17:21

Kompensation för vårdmomsen når inte tandvården

Sedan den 1 juli 2019 ska inhyrda konsulter inom hälso- och sjukvård och tandvård debitera moms p...