Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2019-11-12

Vi medverkar på Riksstämman

Sveriges Tandhygienistförening uppmärksammar den nya tandhygienistutbildningen som startat 2019. Varför behöver tandhygienister en treårig utbildning? Varför är det viktigt för tandvården? Du möter oss även i seminarier om tandvårdens framtida kompetensförsörjning och om tobakens miljöpåverkan.

Kompetensförsörjning - för en jämlik och tillgänglig tandvård
Onsdag kl. 10.30-12.00 Sal: K11

Ett antal trender med stor betydelse för hälso- och sjukvården, inte minst tandvården, utgörs av globala drivkrafter, livsstilar och värderingar, ett arbetsliv i förändring samt ny teknik. Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future, ger oss först den övergripande bilden sen tar en panel vid: Hur ser paneldeltagarna på tandvårdens framtida kompetensförsörjning? 
Arrangör: Svensk Samhällsodontologisk Förening.

– Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för tandvården och för att säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och en god arbetsmiljö behöver en rad förutsättningar uppfyllas, säger Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienister. Tandvårdens yrken måste vara tillräckligt intressanta för att unga människor ska söka sig till den, och de som redan finns där ska vilja stanna kvar. Det handlar om verklig kompetens, att teamen arbetar smart, är medvetna om varandras kompetenser och har verktyg som stödjer diagnostik och riskbedömningar.

Från skogsskövling till fimpar i haven - hur kan tandvården påverka?
Onsdag 13.15-14.30 Sal: K16

Seminariet berör tobaksindustrins miljöpåverkan och hur nya tobakslagen påverkar oss inom tandvården. Vilka argument har vi bäst framgång med inom ungdomsgrupper? Hur bemöter vi den opinion i media som går tobaksindustrins ärende? Våra nya politiker behöver stöd till kloka beslut. Det behövs kraftfulla lagar. Kom och lyssna till det senaste om tobak och bli uppdaterad. Tandvården kan påverka!
Arrangör: Tandvård mot tobak  

En ny tandhygienistutbildning 2019
Torsdag kl. 10.45 – 11.45 Sal: K21

Under Sveriges Tandhygienisters eget seminarium presenteras resan mot en ny examensbeskrivning. Varför är den viktig för tandvården? Vad är nytt och vilka utmaningar står vi inför? Hur påverkas yrket och vilka förbättringar hoppas vi på? Tre olika perspektiv - professionens, lärosätenas och Universitetskanslersämbetets syn presenteras och diskuteras.

Medverkar i programmet gör Yvonne Nyblom, leg tandhygienist, ordförande STHF, Charlotte Elam, senior utredare UKÄ, Pia Andersson, dekan, bitr.professor, Agneta Stenebrand, PhD, programansvarig.
Arrangör: Sveriges Tandhygienistförening, STHF

– Det känns oerhört viktigt att en ny tandhygienistutbildning äntligen är på plats, säger Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienister. I en tid då tandvårdens kompetensresurser ska fördelas på allt färre händer är det helt avgörande att utbildningen motsvarar de krav som ställs i en komplex tandvård.

Sveriges Tandhygienisters monter på Swedental
Varmt välkommen att besöka oss i monter A07:09!

 

Senaste nyheter

30 december 2019, 12:24

Ny avhandling: Varför uteblir tonåringar från tandvårdsbesök?

Den senaste i raden av disputerade tandhygienister är Anida Fägerstad. Hon presenterade sin...

16 december 2019, 10:34

Dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2020

Svensk Förening för Vårdhygien ger årligen ut Svenska Hygienpriset till organisation, företag,...

13 december 2019, 05:00

Anmälan till TandhygienistDagarna är öppen

Varmt välkommen att registrera dig till TandhygienistDagarna 2020, den 26-28 april, på Svenska...