Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018

Nyheter från IFDH

2018-08-08 15:14

Som medlem i Sveriges Tandhygienistförening, STHF, är du även en del av den internationella...

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

2018-06-26 17:09

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk ino...

Gör din röst hörd om tandhygienistutbildningen i Europa

2018-06-20 10:38

Upprop till STHFs medlemmar: European Dental Hygienists Federation, EDHF, önskar synpunkter på...

Tandvården behöver fler tandhygienister

2018-06-15 14:22

Igår fattade regeringen ett för Sveriges tandhygienister historiskt beslut. Tandhygienistutbildni...

Beslutet är fattat! Utbildningen blir treårig från årsskiftet!

2018-06-14 13:22

Tandhygienistyrket har genomgått stora förändringar. För att tandhygienisterna ska bli bättre...

Nya regler för intraoral odontologisk röntgen

2018-06-13 12:08

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla.

Sommarsemester i sikte

2018-06-13 11:59

Det är viktigt att få möjlighet till en längre sammanhängande semesterledighet för vila och...

Har du koll på GDPR?

2018-06-11 21:13

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med 25 maj i år som lag i alla EU:s medlemsländer....

Du läser väl Tandvård i media?

2018-06-01 10:49

Det händer mycket i tandvården. Det får vi i Sveriges Tandhygienisförening signaler om varje dag....

Nya samband mellan parodontit och kroniska sjukdomar

2018-05-18 13:41

Den senaste tiden har flera studier presenterats som visar på vissa samband mellan parodontit och...

Äldres hälsa, periimplantit och friskvård för hjärnan

2018-05-03 21:54

Drygt 800 personer deltog på TandhygienistDagarna 2018 och bjöd varandra på tankar och givande...

TandhygienistDagarna 2018 drar fullt hus i Visby

2018-04-22 08:18

750 av landets tandhygienister möts på TandhygienistDagarna 2018 som arrangeras av Sveriges...

TandhygienistTidningen nr 2/2018 är ute!

2018-04-13 08:20

Nummer 2/2018 ska nu har nått alla medlemmar och prenumeranter! Du vet väl att du alltid kan hitt...

Att fråga om våld

2018-04-10 09:18

Utbildning kan få vårdpersonal att fråga mer om våldsutsatthet och våldsutövande visar ny...

Vad har IVO sett 2017?

2018-03-28 09:28

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sammanställer regelbundet de iakttagelser de gör i sin...

Regeringen vill se en mer jämlik tandvård

2018-03-08 16:43

Regeringen tillsätter nu en utredning för en mer jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre...

Tips och råd inför ditt lönesamtal

2018-02-28 11:18

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet där du får möjlighet att diskutera ditt...

Nå STHF lätt i mobilen

2018-02-27 16:46

Vill du hänga med i nyhetsflödet på STHFs hemsida och ha nära till kunskapsdokument och annat? De...

Nummer 1 av TandhygienistTidningen är ute

2018-02-26 14:17

Den går att läsa även på webben.

Tandhygienist blir tf tandvårdsdirektör i Västerbotten

2018-02-19 15:34

Tandhygienist Anna-Maria Stenlund Berggren blir tillförordnad tandvårdsdirektör i Västerbotten lä...