2018-01-26

"Vi räknar med en ny examinationsordning för tandhygienister till hösten 2019"

I veckan har Yvonne Nyblom, STHFs ordförande, och Göran Stegersjö, tandvårdsdirektör i region Örebro, intervjuats om bristen på tandhygienister i svensk tandvård. Artiklar har publicerats i bland annat Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Bilden man ger är att behovet av tandhygienister är skriande och att orsaken till bristen är tandhygienistutbildningen.

Yvonne Nyblom för bland annat fram att statusen på tandhygienistyrket måste höjas, vilket vi gör genom att förlänga utbildningen till en treårig kandidatexamen. 

I en skriftlig kommentar svarar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att tandhygienistfrågan är prioriterad och att förslag om förändringar i utbildningen är att vänta.
– En ny tandhygienistutbildning är viktig för en effektiv kompetensförsörjning. Innan årets slut ska vi ha lagt fram ett förslag om en förändrad tandhygienistexamen. Målsättningen är att vi ska ha en utbildning som håller en hög kvalitet och ger en bra grund för professionens yrkesutövning, skriver ministern i ett mail till TT. 

Läs artikeln "Ministerns svarar på hygienistbristen" i SvD

Yvonne Nyblom kommenterar ministerns svar:  

- Det är mycket glädjande att ministern håller fast vid tidigare uttalanden om att tandhygienistutbildningen är en prioriterad fråga. STHF ser dock med viss oro på att det förslag på ny examensordning som arbetades fram under våren 2017 ännu inte gått ut på remiss. Enligt den tidsplan som presenterades på utbildningsdepartementet skulle remissbehandling ske under hösten 2017, för att därefter behandlas på departementet och vidare på Universitet och Högskoleämbetet, UKÄ, där lärosätena söker examinationsrätt. För tandhygienistprogrammen, studenterna och tandvården i sort är det av största vikt att processen inte drar ut på tiden.
Vi räknar med att de första studenterna som startar med den nya examensordningen, gör det hösten 2019 som utlovats, säger Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening.  

Senaste nyheter

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

2018-06-26 17:09

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk ino...

Gör din röst hörd om tandhygienistutbildningen i Europa

2018-06-20 10:38

Upprop till STHFs medlemmar: European Dental Hygienists Federation, EDHF, önskar synpunkter på...

Tandvården behöver fler tandhygienister

2018-06-15 14:22

Igår fattade regeringen ett för Sveriges tandhygienister historiskt beslut. Tandhygienistutbildni...