2018-02-02

Vården och tandvården missar att göra orosanmälningar om barn

Socialstyrelsen har i uppdrag att granska fall där barn dör på grund av brott, eller där vuxna dör till följd av brott av närstående eller tidigare närstående. Majoriteten av dessa barn har dödats av en biologisk förälder eller en styvfar.

Den senaste granskningen Socialstyrelsen gjort rör dödsfall under perioden 2016-2017. Snittåldern på barnen som avlidit på grund av brott var endast fyra år. Den mest påtagliga bristen i samhällets insatser är att hälso- och sjukvården inte ger stöd till barnen som är anhöriga, när föräldrarna har problem, till exempel med psykisk ohälsa eller missbruk. 

Regionala konferenser om webbaserade verktyg om våld i nära relationer

Personal i hälso- och sjukvården och tandvården har ett ansvar och en nyckelroll i arbetet mot våld. Nu bjuder Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid in till regionala konferenser om ett nytt webbaserat metod- och kompetensstöd som är speciellt utvecklat för hälso- och sjukvården och tandvården. 

Konferenserna kommer att hållas på flera orter under våren. 

Några korta filmer med information om verktygen kan du se här:

STHFs eget informationsmaterial "Barn som far illa"

Du som är medlem i Sveriges Tandhygienistförening har även tillgång till vår egen folder "Barn som far illa" som kan vara ett stöd för dig som behöver göra en orosanmälan. Logga in och läs den på webben. 

Senaste nyheter

Tandhygienist blir tf tandvårdsdirektör i Västerbotten

2018-02-19 15:34

Tandhygienist Anna-Maria Stenlund Berggren blir tillförordnad tandvårdsdirektör i Västerbotten lä...

Tandhygienistutbildningen förlängs till tre år!

2018-02-14 12:57

Regeringen lägger nu fram ett förslag om att utöka dagens tvååriga utbildning till treårig.

Vården och tandvården missar att göra orosanmälningar om barn

2018-02-02 16:26

Socialstyrelsen har i uppdrag att granska fall där barn dör på grund av brott, eller där vuxna dö...