Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-06-15

Tandvården behöver fler tandhygienister

Igår fattade regeringen ett för Sveriges tandhygienister historiskt beslut. Tandhygienistutbildningen utökas med ett år och blir treårig. Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har under lång tid varit med och drivit frågan.

Yvonne Nyblom
Nu är beslutet om en treårig grundutbildning för tandhygienister äntligen fattat - hur känns det?

- Det är med stor tillfredsställelse vi tar emot beskedet att riksdagen nu har fattat beslut om en ny examensordning för tandhygienistexamen. Det har tagit tid och det är många som genom åren bidragit till att vi idag har nått detta efterlängtade och nödvändiga mål. Det är fantastiskt att ta del av den glädje och lättnad som många kolleger känner.

Vilken skillnad blir det för tandhygienisten? Utbildningen har ju varit treårig på många orter under flera år.

- Troligen inte så stor för den enskilde tandhygienisten, skillnaden på sikt blir att utbildningen blir mer enhetlig. Varje lärosäte kommer som vanligt ha möjlighet att utforma programmet utifrån lokala behov och förutsättningar så länge man uppfyller målen i examensbeskrivningen. Förmodligen kommer också många med en äldre utbildning att vilja uppgradera sina kunskaper så den motsvarar den nya examensordningen.

Vad vinner tandvården och patienten på att tandhygienisten har en treårig utbildning?

- Störst betydelse kommer en förstärkt utbildning att ha för att trygga kompetensen inom tandhygienistens växande yrkesområde. Utbildningen skapar förutsättningar att möta alla de utmaningar som ställs inom tandvård och hälso-och sjukvård. Den obligatoriska treåriga utbildningen ger även förutsättningar att trygga patientsäkerheten och är en viktig utgångspunkt för det livslånga lärandet. Tandhygienisten har en central roll i tandvårdsteamet, vi utför idag en stor del av basundersökningarna där det förebyggande arbetet står i fokus. Tandhygienisten arbetar även med sjukdomsbehandling och stödbehandling till patienter med parodontit och kariessjukdom. Utöver den kliniska verksamheten har tandhygienisten en betydande roll i olika typer av uppsökande verksamhet inom tandhälsovården, ofta i en interprofessionell gemenskap. Sammantaget krävs en gedigen grundutbildning, det får vi nu.

Kan du berätta kort om "resan" hit?

- Som sagt, det är ingen "kort resa", STHF startade resan redan på 1990 -talet och frågan har utretts av olika myndigheter otaliga gånger. Den delprocess som lett fram till gårdagens beslut startade med ett riksdagsbeslut i december 2013. Riksdagen gav då regeringen i uppdrag att ta fram en examensordning omfattande 180 högskolepoäng. Det var det första riktigt betydelsefulla steget mot målet, men även det krävde stora påtryckningar och arbete från STHFs sida. Men nu står vi här vid målet, äntligen!

- Nu handlar det om att se till att det blir fler utbildningsplatser och att finansieringen av platserna säkerställs. Tandvården behöver fler tandhygienister!

Läs mer om beslutet på regeringen.se

 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...