2018-04-22

TandhygienistDagarna 2018 drar fullt hus i Visby

750 av landets tandhygienister möts på TandhygienistDagarna 2018 som arrangeras av Sveriges Tandhygienistförening på Wisby Strand, Visby, den 22-24 april. Årets huvudtema "Äldres hälsa, periimplantit och friskvård för hjärnan" tar främst upp kliniska frågor kring äldres tandvård samt problematiken kring infektioner runt implantat.

- En god munhälsa är en viktig del av vår livskvalitet, säger Pia Skott, sjukhustandläkare och en av huvudtalarna. I Sverige har munhälsan stadigt förbättras under de senaste 50 åren tack vare ett lyckosamt förebyggande arbete inom tandvården. Därför är det allt fler äldre som har kvar sina egna tänder eller har olika typer av fastsittande ersättningar. Sammantaget med att andelen äldre i befolkningen ökar skapar situationen ett ökat behov av god munvård och regelbundna tandvårdsbesök genom hela livet. 

Inflammationer i mjuk- och hårdvävnad runt implantat, periimplantit, är vanligt och kan i värsta fall orsaka lossade implantat och havererad protetik. Det bedrivs en intensiv forskning om orsakssamband och riskfaktorer och om behandling av komplikationer vid dentala implantat och den tar Jessica Skoogh Andersson och Jan Derks, båda odont. dr., upp i sin föreläsning. 

Ur programmet kan också nämnas Yngve Gustavsson, professor vid Umeå universitet och känd från tv-serien ”Världens bästa hemtjänst” som talar om tandhygienistens betydelse för sköra äldres hälsa.

Avslutar gör Marie Ryd, dr med sciences, med en föreläsning om vad den senaste hjärnforskningen förklarar om människors förmåga att fatta rätt beslut och leda sig själva i pressad arbetssituation.

Sju tandhygienister presenterar ny forskning i ett separat vetenskapligt program. Ca 40 företag ställer ut på TandhygienistDagarnas dentalutställning i anslutning till kursen. 

Senaste nyheter

Nya samband mellan parodontit och kroniska sjukdomar

2018-05-18 13:41

Den senaste tiden har flera studier presenterats som visar på vissa samband mellan parodontit och...

Äldres hälsa, periimplantit och friskvård för hjärnan

2018-05-03 21:54

Drygt 800 personer deltog på TandhygienistDagarna 2018 och bjöd varandra på tankar och givande...

TandhygienistDagarna 2018 drar fullt hus i Visby

2018-04-22 08:18

750 av landets tandhygienister möts på TandhygienistDagarna 2018 som arrangeras av Sveriges...