Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-04-22

TandhygienistDagarna 2018 drar fullt hus i Visby

750 av landets tandhygienister möts på TandhygienistDagarna 2018 som arrangeras av Sveriges Tandhygienistförening på Wisby Strand, Visby, den 22-24 april. Årets huvudtema "Äldres hälsa, periimplantit och friskvård för hjärnan" tar främst upp kliniska frågor kring äldres tandvård samt problematiken kring infektioner runt implantat.

- En god munhälsa är en viktig del av vår livskvalitet, säger Pia Skott, sjukhustandläkare och en av huvudtalarna. I Sverige har munhälsan stadigt förbättras under de senaste 50 åren tack vare ett lyckosamt förebyggande arbete inom tandvården. Därför är det allt fler äldre som har kvar sina egna tänder eller har olika typer av fastsittande ersättningar. Sammantaget med att andelen äldre i befolkningen ökar skapar situationen ett ökat behov av god munvård och regelbundna tandvårdsbesök genom hela livet. 

Inflammationer i mjuk- och hårdvävnad runt implantat, periimplantit, är vanligt och kan i värsta fall orsaka lossade implantat och havererad protetik. Det bedrivs en intensiv forskning om orsakssamband och riskfaktorer och om behandling av komplikationer vid dentala implantat och den tar Jessica Skoogh Andersson och Jan Derks, båda odont. dr., upp i sin föreläsning. 

Ur programmet kan också nämnas Yngve Gustavsson, professor vid Umeå universitet och känd från tv-serien ”Världens bästa hemtjänst” som talar om tandhygienistens betydelse för sköra äldres hälsa.

Avslutar gör Marie Ryd, dr med sciences, med en föreläsning om vad den senaste hjärnforskningen förklarar om människors förmåga att fatta rätt beslut och leda sig själva i pressad arbetssituation.

Sju tandhygienister presenterar ny forskning i ett separat vetenskapligt program. Ca 40 företag ställer ut på TandhygienistDagarnas dentalutställning i anslutning till kursen. 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...