Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-05-03

Äldres hälsa, periimplantit och friskvård för hjärnan

Drygt 800 personer deltog på TandhygienistDagarna 2018 och bjöd varandra på tankar och givande möten. Allt i den medeltida och naturnära miljö som världsarvet Visby utgör. Här följer ett kort bildreportage från dagarna. Mer om föreläsningarna kommer du kunna läsa i kommande nummer av TandhygienistTidningen.

Anna Liss får STHFs medlemsstipendium till minne av professor Sture NymanSTHFs ordförande Yvonne Nyblom delar ut STHFs medlemsstipendium till professor Sture Nymans minne, till Anna Liss, doktorand Sahlgrenska Akademin.

 

Göran Gynther på TandhygienistDagarna 2018”Ökningen av antalet personer över 80 år inom 10 år är ca 30-50% per län! Sannolikt ökad brist på tandvårdspersonal i framtiden – men rätt använd kompetens, teamarbete och nya arbetssätt som ger tandhygienist och tandsköterska ett ökat ansvar, är lösningen. ”Friska” patienter måste också ta ett ökat eget ansvar för sin munhälsa.” Göran Gynther, käkkirurg och tandvårdsdirektör Gotland. 

 

Yngve Gustafson på TandhygienistDagarna 2018”Vanligaste orsaken till att gamla människor kommer till akuten i Sverige är läkemedelsbiverkningar; fel doser, olämpliga läkemedel och interaktioner. Ni tandhygienister har en viktig roll i att ifrågasätta att läkemedel som ger muntorrhet skrivs ut till era äldre patienter. För just dessa läkemedel orsakar också många andra allvarliga biverkningar. Dessutom skulle alla behöva som opereras preoperativ munvård. Ni blir en allt viktigare yrkesgrupp i svensk vård.”  Yngve Gustafson, professor Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, Umeå Universitet. 

 

Pia Skott på TandhygienistDagarna 2018”Tandvårdsbesök för äldre individer kan inkludera lättare tester för skört åldrande. Till exempel gånghastighet – tar det mer än 5 sekunder att gå 4 meter? Vad kan tandvården göra för den sköra individen? Informera patienten om den ökade risken för ohälsa i munnen, om vikten att behålla tandvårdskontakten och se upp med muntorrhet! Och uppmuntra till goda vanor tidigt – fluorsköljning på recept från 65 års ålder och regelbunden tandhygienistbehandling.” Pia Skott, sjukhustandläkare, Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT. 

 

Jan Derks och Jessica Skoogh Andersson på TandhygienistDagarna 2018"Periimplantära sjukddomar är vanliga, såsom parodontala sjukdomar, och orsakas också av bakterier. Men även om periimplantit liknar tandlossning på många sett så finns det några distinkta skillnader. Nya forskningsresultat, till exempel, tyder på ett snabbare sjukdomsförloppet vid periimplantit." 
Jan Derks, tandläkare och odont dr och Jessica Skoogh Andersson, tandhygienist och odont dr, Sahlgrenska akademin.

 

Marie Rydh på TandhygienistDagarna 2018" Vi behöver en tallriksmodell även för hjärnan! Healthy Mind Platter med sovtid, motionstid, fokustid, relationstid, lektid, time-out-tid och time-in-tid (t.ex. mindfulness). Vad har allt i hjärnans tallriksmodell utom sovtid? Jo, dans!" Marie Rydh, dr med sciences, Missing Link.

dans med Marie Rydh på TandhygienistDagarna 2018

"Mental flossing" med Marie Rydh.  

Dentalutställningen var välbesökt i pauserna. 

vandring TandhygienistDagarna 2018

På väg till Get-together-party i St. Nicolai-ruinen. 

get-together-party TandhygienistDagarna 2018

Gycklargruppen Pax är ungdomar från Gotland.  

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...