2018-01-24

Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll

68 % av 19 granskade tandblekningsprodukter på den svenska marknaden har brister visar en färsk rapport från Läkemedelsverket. Förutom att vara felaktigt märkta och inte vara anmälda till det europeiska kosmetikaregistret CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) har flera produkter för hög halt väteperoxid för att få säljas mot konsument.

Bestälmmelser för tandblekmedel med väteperoxid fördes in i kosmetikaregelverket 2012. Läkemedelsverket gjorde en kontroll av märkningen av tandblekmedel 2014. 2017 års granskning utvidgades till att omfatta även kemiska analyser för att kontrollera mängden väteperoxid i produkterna. 

Tandblekningsmedel som säljs mot konsument får innehålla maximalt 0,1 % väteperoxid. Ett fall som Läkemedelsverket ser särskilt allvarligt på innehöll 100 gånger mer väteperoxid än tillåtet för en konsumentprodukt. 

Produkten heter Crest 3D White Dental Whitening strip Supreme Flex fit och säljs via en svensk domän direkt till konsument. Läkemedelsverket har i tidigare pressmeddelande varnat konsumenter för produkten men några andra åtgärder går inte att vidta då produkten säljs till konsument från ett annat land. 

Läs hela granskningsrapporten på Läkemedelsverket webbplats. 

 

Senaste nyheter

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

2018-06-26 17:09

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk ino...

Gör din röst hörd om tandhygienistutbildningen i Europa

2018-06-20 10:38

Upprop till STHFs medlemmar: European Dental Hygienists Federation, EDHF, önskar synpunkter på...

Tandvården behöver fler tandhygienister

2018-06-15 14:22

Igår fattade regeringen ett för Sveriges tandhygienister historiskt beslut. Tandhygienistutbildni...