2018-03-08

Regeringen vill se en mer jämlik tandvård

Regeringen tillsätter nu en utredning för en mer jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård.

Utredningen ska senast den 1 mars 2020 lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Förändringarna som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen i stort. Utredningen ska även analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset på tandvård har för en jämlik tandvård och tandhälsa.

 

Senaste nyheter

Deltagaranmälan är öppen!

2018-12-13 06:30

Välkommen att registrera dig som deltagare på STHFs TandhygienistDagar 2019.

Studenter kräver klimatansvar av framtida arbetsgivare

2018-12-07 09:15

16 studenter på flera av landets universitet och högskolor gick i veckan ut i en artikel på DN...

Tandhälsa är en indikator på barns utsatthet och sociala problematik

2018-11-19 09:07

Tandvården kan göra mycket och har en unik position för att kunna identifiera barn som är utsatta...