2018-03-08

Regeringen vill se en mer jämlik tandvård

Regeringen tillsätter nu en utredning för en mer jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård.

Utredningen ska senast den 1 mars 2020 lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Förändringarna som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen i stort. Utredningen ska även analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset på tandvård har för en jämlik tandvård och tandhälsa.

 

Senaste nyheter

Söker du nytt jobb?

2018-09-20 10:04

Är det så att du går i tankar att byta jobb?

Internationell kongress, ISDH

2018-09-19 21:58

The International Symposium on Dental Hygiene, ISDH, äger rum i Brisbane, Australien, den 15-17...

Vad vet du om Mun-H-Center?

2018-09-06 09:42

Visste du att det finns nationella orofaciala kunskapscentra för sällsynta diagnoser? Mun-H-Cente...