Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-03-08

Regeringen vill se en mer jämlik tandvård

Regeringen tillsätter nu en utredning för en mer jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård.

Utredningen ska senast den 1 mars 2020 lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Förändringarna som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen i stort. Utredningen ska även analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset på tandvård har för en jämlik tandvård och tandhälsa.

 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...