2018-03-08

Regeringen vill se en mer jämlik tandvård

Regeringen tillsätter nu en utredning för en mer jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård.

Utredningen ska senast den 1 mars 2020 lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Förändringarna som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen i stort. Utredningen ska även analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset på tandvård har för en jämlik tandvård och tandhälsa.

 

Senaste nyheter

Tandvården behöver fler tandhygienister

2018-06-15 14:22

Igår fattade regeringen ett för Sveriges tandhygienister historiskt beslut. Tandhygienistutbildni...

Beslutet är fattat! Utbildningen blir treårig från årsskiftet!

2018-06-14 13:22

Tandhygienistyrket har genomgått stora förändringar. För att tandhygienisterna ska bli bättre...

Nya regler för intraoral odontologisk röntgen

2018-06-13 12:08

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla.