2018-02-02

Regeringen föreslår ett utökat tobaksförbud från 2019

- Vi ser positivt på att förslaget om ny tobakslag äntligen är klart och att rökförbudet utvidgas, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Men att regeringen inte gick vidare med ett fullständigt exponeringsförbud är mycket synd, då vi numera vet att marknadsföringen har betydelse för tobakskonsumtionen.

Regeringen har i dagarna lämnat ett förslag på ny tobakslag, till lagrådet för granskning. I förslaget vidgas rökförbudet till att även gälla bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Det vidgas även till att gälla uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade lek- och idrottsplatser från och med 1 januari 2019. 

Regeringen föreslår även att det ska krävas tillstånd för att få sälja tobak och att förpackningar för portionssnus ska innehålla minst 20 portioner. 

Att förslaget till ny tobakslag nu är klar välkomnas av oberoende tankesmedjan Tobaksfakta men de är mycket kritiska till att regeringen inte begränsar tobaksindustrins marknadsföring och produktutveckling. Som exempel togs inte ett förbud mot att visa själva tobaksförpackningarna i butik med i lagförslaget utan endast ett förbud mot ”kommersiella meddelanden” om tobak i butik. 

Tobaksfakta arbetar för allas rätt till oberoende information om tobak och tobaksindustrin, vilket är en bärande princip i WHO:s internationella tobakskonvention.

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, är medlem i Tobaksfakta genom Tandvård mot Tobak och verkar därmed tillsammans med andra organisationer för ett tobaksfritt samhälle.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Senaste nyheter

Tandhygienist blir tf tandvårdsdirektör i Västerbotten

2018-02-19 15:34

Tandhygienist Anna-Maria Stenlund Berggren blir tillförordnad tandvårdsdirektör i Västerbotten lä...

Tandhygienistutbildningen förlängs till tre år!

2018-02-14 12:57

Regeringen lägger nu fram ett förslag om att utöka dagens tvååriga utbildning till treårig.

Vården och tandvården missar att göra orosanmälningar om barn

2018-02-02 16:26

Socialstyrelsen har i uppdrag att granska fall där barn dör på grund av brott, eller där vuxna dö...