2018-11-06

Nya riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen har under 2018 gjort en andra översyn av de nationella riktlinjerna för diabetesvård.

Hänvisning till tandvården för ställningstagande om förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit har fortsatt hög prioritering (3) i Socialstyrelsens reviderade upplaga av nationella riktlinjer för diabetesvård. För gruppen mest sjuka äldre kan det vara särskilt viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar ett försämrat munhälsostatus.

Åtgärden anses lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då behandling av parodontit har en effekt på HbA1c som är jämförbar med vissa läkemedel. På kort sikt ses vinsten i minskade läkemedelskostnader och på lång sikt genom färre eller fördröjda diabeteskomplikationer. 

Reglerna i det statliga tandvårdsstödet innebär att det är patienten själv som till största delen finansierar de extra besöken hos tandvården. Endast 11 % av alla personer med diabetes uppfyller kraven för Särskilt tandvårdsbidrag vid svårinställd diabetes. Att förmå patienter att söka förebyggande tandvård, trots de ekonomiska konsekvenserna för individen, kan vara avgörande för en effektiv diabetesvård.

Nationella riktlinjer för diabetesvård

Senaste nyheter

Chefsnyheter från Saco

2018-11-09 15:31

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor.

Momsplikt på uthyrning av vårdpersonal

2018-11-09 12:33

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...

Besök oss på Riksstämman/Swedental

2018-11-08 15:34

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, är som vanligt på plats på mässgolvet, i år i monter B09:32...