2018-12-21

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enligt tillgänglig vetenskaplig dokumentation är tandvårdsprodukter innehållande olika fluoridföreningar i de doser som rekommenderas säkra att använda för barn, ungdomar och vuxna.

fluorid

Den ökande skepsis mot användning av fluorider, som ses bland annat i flöden i sociala medier kan i vissa fall förklaras av att fluorid förväxlas med den mycket reaktiva och giftiga gasen fluor. Därför kommer TandhygienistTidningen och Sveriges Tandhygienistförening fortsättningsvis att tillämpa begreppen fluoridtandkräm, fluoridskölj, fluoridtabletter, fluoridlackning och så vidare.

Tandläkartidningen nr 8 2018 har publicerat en genomlysning av begreppen och den vetenskapliga dokumentationen från NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer as, för den som vill läsa mer.

Senaste nyheter

Nya TandhygienistTidningen är ute

2018-12-21 12:49

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

Nu säger vi fluorid

2018-12-21 12:45

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

2018-12-19 15:00

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...