2018-11-09

Momsplikt på uthyrning av vårdpersonal

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal. Tandhygienister med egen verksamhet kan komma att beröras av förslaget och STHF kommer därför att granska förslaget närmare för att analysera konsekvenserna.

Uthyrning av vårdpersonal kommer, liksom övriga bemanningstjänster, att bli momspliktig verksamhet efter ett domslut i Högsta förvaltningsdomstolen i somras. Skatteverket har därför gjort ett nytt ställningstagande om definition av hyrpersonal inom vårdsektorn.

Förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2019 och innebär att både säljare och köpare av vårdtjänster ska vara vårdgivare med eget patientansvar. I en konsultverksamhet måste bland annat detta krav vara uppfyllt för att verksamhet fortsatt ska kunna vara momsbefriad. Det berör både privat och allmäntandvård.

STHF har även tagit del av ett yttrande från Privattandläkarna som menar att förslaget har stora brister med alltför snäva kriterier för att uppfylla kraven på momsbefriad verksamhet. Privattandläkarna menar även att omställningstiden för anpassning till det nya regelverket är alltför kort.

Senaste nyheter

Studenter kräver klimatansvar av framtida arbetsgivare

2018-12-07 09:15

16 studenter på flera av landets universitet och högskolor gick i veckan ut i en artikel på DN...

Tandhälsa är en indikator på barns utsatthet och sociala problematik

2018-11-19 09:07

Tandvården kan göra mycket och har en unik position för att kunna identifiera barn som är utsatta...

Chefsnyheter från Saco

2018-11-09 15:31

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor.