Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-12-19

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal. Tandhygienister med egen verksamhet kommer att beröras av förslaget. Hör av dig till oss med frågor som rör tandvårdens myndigheter!

Uthyrning av vårdpersonal kommer, liksom övriga bemanningstjänster, att bli momspliktig verksamhet efter ett domslut i Högsta förvaltningsdomstolen i somras. Skatteverket har därför gjort ett nytt ställningstagande om definition av hyrpersonal inom vårdsektorn.

Förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2019 och innebär att både säljare och köpare av vårdtjänster ska vara vårdgivare med eget patientansvar. I en konsultverksamhet måste bland annat detta krav vara uppfyllt för att verksamhet fortsatt ska kunna vara momsbefriad. Det berör både privat och allmäntandvård.

STHF har även tagit del av ett yttrande från Privattandläkarna som menar att förslaget har stora brister med alltför snäva kriterier för att uppfylla kraven på momsbefriad verksamhet. Privattandläkarna menar även att omställningstiden för anpassning till det nya regelverket är alltför kort.

Till dig som är egenföretagare och konsult eller samarbetar med konsulter! Hör av dig med dina frågor som rör tandvården!

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019 och kan innebära stora förändringar för din verksamhet. 

STHF kan inte ta på sig rollen som rådgivare i enskilda ärenden då en direktkontakt med Skatteverket är den säkraste vägen att få ett korrekt svar utifrån din situation.

STHF erbjuder däremot dig som önskar ställa frågor som inte är direkt kopplade till Skatteverkets regelverk utan istället är kopplade till de myndigheter som reglerar tandvården. 

Vi avser att samla in och sammanställa frågorna så vi kan diskutera med berörda myndigheter vad som gäller utifrån olika situationer och samarbetsformer. 

Utifrån detta kan vi sen ge en generell bild av vad som gäller och förhoppningsvis ge några allmänna råd. 

Parallellt med detta pågår ett mer övergripande arbete där kontakter med bland annat politiker ingår.

Välkommen att skicka oss din fråga eller frågor så kortfattat och tydligt som möjligt, e-post: info@tandhygienistforening.se. STHF avser att under januari sammanställa och återkoppla.

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...