Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-06-26

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk inom föreningen.

Nätverk Kliniska handledare
Nätverk Ledarskap
Nätverk Sjukhustandhygienister
Nätverk Äldre
Nätverk Forskarutbildade tandhygienister

Du som vill delta i något av nätverken kontaktar Monica Ringdahl  monica.ringdahl@tandhygienistforening.se

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...