2018-06-26

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk inom föreningen.

Nätverk Kliniska handledare
Nätverk Ledarskap
Nätverk Sjukhustandhygienister
Nätverk Äldre
Nätverk Forskarutbildade tandhygienister

Du som vill delta i något av nätverken kontaktar Monica Ringdahl  monica.ringdahl@tandhygienistforening.se

Senaste nyheter

Tandhälsa är en indikator på barns utsatthet och sociala problematik

2018-11-19 09:07

Tandvården kan göra mycket och har en unik position för att kunna identifiera barn som är utsatta...

Chefsnyheter från Saco

2018-11-09 15:31

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor.

Momsplikt på uthyrning av vårdpersonal

2018-11-09 12:33

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...