2018-06-26

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk inom föreningen.

Nätverk Kliniska handledare
Nätverk Ledarskap
Nätverk Sjukhustandhygienister
Nätverk Äldre
Nätverk Forskarutbildade tandhygienister

Du som vill delta i något av nätverken kontaktar Monica Ringdahl  monica.ringdahl@tandhygienistforening.se

Senaste nyheter

Nya TandhygienistTidningen är ute

2018-12-21 12:49

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

Nu säger vi fluorid

2018-12-21 12:45

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

2018-12-19 15:00

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...