2018-06-26

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk inom föreningen.

Nätverk Kliniska handledare
Nätverk Ledarskap
Nätverk Sjukhustandhygienister
Nätverk Äldre
Nätverk Forskarutbildade tandhygienister

Du som vill delta i något av nätverken kontaktar Monica Ringdahl  monica.ringdahl@tandhygienistforening.se

Senaste nyheter

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

2018-06-26 17:09

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk ino...

Gör din röst hörd om tandhygienistutbildningen i Europa

2018-06-20 10:38

Upprop till STHFs medlemmar: European Dental Hygienists Federation, EDHF, önskar synpunkter på...

Tandvården behöver fler tandhygienister

2018-06-15 14:22

Igår fattade regeringen ett för Sveriges tandhygienister historiskt beslut. Tandhygienistutbildni...