Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-08-30

Hårt internationellt arbete ger resultat

Sommaren började och slutade med två internationella evenemang. STHFs ordförande Yvonne Nyblom, som också är ordförande i European Dental Hygienist Federation, EDHF, deltog vid dessa konferenser. Fokus i det internationella arbetet har sedan en tid legat på att ta fram ett gemensamt ramverk för tandhygienistutbildning i Europa, på kandidatnivå. Målet att kunna börja sprida ramverket till utbildningarna under nästa år verkar kunna uppfyllas.

tandhygienistUnder midsommarhelgen genomfördes i Amsterdam den numer mycket stora konferensen EuroPerio, den 9:e i ordningen. Med fler än 10 000 delegater är den en av de absolut största sammankomster inom tandvården i världen och lockar närmare 4000 tandhygienister.

EDHF deltog med en plats i det som kallas EFP-Village, ett område där parodontologiföreningar och andra associerade föreningar fick möjlighet att presentera sig både muntligt och med ett rullande bildspel. Representanter för EDHF fanns på plats för att svara på frågor och prata om tandhygienistens roll i tandvården. 

Yvonne Nyblom var inbjuden till ett möte med European Federation of Periodontology’s, EFPs, ordförande Anton Schulean och delar av styrelsen för att diskutera utbildningsfrågor och tandhygienistyrket. EDHF organiserade även en workshop som tilldrog sig stort intresse och behandlade frågan om harmonisering av tandhygienistutbildning i Europa, ett Common Education Framework, CEF. 

Under sommaren har ramverket för tandhygienistutbildning i Europa legat ute för öppen konsultation, och finns ännu ett tag tillgänglig på https://tinyurl.com/edhfcurriculum
Välkommen in och lämna dina synpunkter!

Association for Dental Education in Europe, ADEE, höll i augusti en årlig konferens i Oslo under temat, Dental Education in a Changing Society. ADEE är en förening där universitet, högskolor och intresseorganisationer kan vara medlemmar. För tredje gången stod EDHF som värd för en Special Interest Group – sk. SIG-session. Det nästan färdiga CEF-förslaget presenterades liksom arbets- och konsultationsprocessen. Nu vidtar arbete med att slutföra dokumentet genom att introducera de områden som ramverket beskriver. Därefter ska ramverket antas vid EDHFs årliga kongress i oktober. Om allt löper som det ska kommer ramverket att publiceras i tidskriften Journal of European Dental Education under 2019. Målsättningen är sen att sprida detta till tandhygienistprogram i Europa för att på så sätt bidra till en harmonisering av tandhygienistutbildning på universitetsnivå 6, kandidatexamen. 

 

 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...